Förtroendet för programchefen är förbrukat

Vi har kunnat följa i media olika turer kring programchefens märkliga turer i hennes tjänst som programchef.

Liberalerna känner inget förtroende för programchefen på Sara kulturhus.

Liberalerna känner inget förtroende för programchefen på Sara kulturhus.

Foto: Yvonne Rönngren

Debatt2023-02-28 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi politiker i kommunen får alla en utbildning nu om korruption, mutor och jäv. Utbildningen är bra och väcker tankar. Frågan blir när jag nu gått denna utbildning hur det huvud taget är möjligt att låta programchefen vara kvar. 

Det är ju med all tydlighet så att hon har använt sitt eget bolag i sin tjänst som programchef. Tjänat pengar till sitt bolag genom sin anställning på Sara kulturhus. Som liberal tycker vi om företagande, att företagande är bra för vår kommun, tillväxt. Men för mig som Liberal är det dock väldigt viktigt att programchefen skiljer på sina roller. Vilket det visat sig inte att denne har haft svårt att göra.

Programchefen sägs ha lämnat sitt bolag. Jag vill säga att det är en dimridå som inte stämmer. Det är en mycket nära bekant som nu står för bolaget. Frågan är om hon ännu har full kontroll över bolaget? 

Frågan är också om programchefen ännu har aktiemajoritet i bolaget? Om så är fallet är den nära bekanta en målvakt. Det blir även intressant att veta varför har programchefen ännu samma telefonnummer till sitt bolag som till sitt kontor på Sara kulturhus? Detta visar bara än en gång att rollerna inte skiljs åt. 

Allt detta väcker naturligtvis frågor, funderingar? Vad har egentligen styrelsen för Sara kulturhus gjort i detta fall, ärende? Hur har de sett till, tryggat att det inte förekommer någon form av korruption inom tjänsten som programchef? Skattebetalarna har rätt att få veta hur deras pengar används och att de är trygga i att inga bisysslor kommer i konflikt med i detta fall programchefens uppdrag på Sara kulturhus. 

En intressant fråga blir även hur det kommer sig att programchefen ännu är kvar, anställd på Sara kulturhus? I ett privat företag hade denna redan fått städa sitt kontor och gå.

Vi liberaler känner i dag inget förtroende för programchefen på Sara kulturhus. Det finns för många otydligheter kring hur olika roller blandas och ges. Det enklaste är att programchefen själv inser detta och väljer att avsluta sin tjänst. Om inte förväntar sig liberaler att hon entledigas från tjänsten som programchef. Liberalerna vill även se en utredning hur detta har skadat Sara kulturhus ekonomiskt och Skellefteå kommun.

Läs svaret från kulturhusets ledning.