Svar direkt: Olyckligt med spekulativa antaganden

Vd och ordförande i Skellefteå Kulturhus AB svarar på debattartikeln om programchefen.

Vd och ordförande i Sara kulturhus AB ger en förklaring.

Vd och ordförande i Sara kulturhus AB ger en förklaring.

Foto: Patrik Johansson

Replik2023-02-28 07:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid själva uppstarten av Sara kulturhus, som påbörjades innan huset var färdigställt, anställdes ett antal nya medarbetare varav programchefen var en. Alla rekryteringar genomfördes med ambitionen att hitta den mest kvalificerade personen för varje roll. 

Det är inte ovanligt att blivande medarbetare är verksamma i egna bolag i den här branschen och vid anställning prövas om personen i fråga kan ha kvar sitt bolag eller om det måste avyttras. I fallet med programchefen gjordes denna bedömning och parterna kom överens om att bolagets verksamhet inte gick att kombinera med anställningen som programchef på Sara kulturhus, men att vissa av de åtaganden som programchefen redan hade i bolaget skulle få genomföras. På grund av pandemin drog detta ut på tiden eftersom samtliga event fick skjutas på framtiden.

Jens Wennberg (L) påstår i sin artikel att programchefen tjänat pengar i sitt bolag samtidigt som hon arbetat för Sara kulturhus. Programchefen fick löfte att uppfylla vissa redan ingångna avtal, något som hon också gjorde. Det finns inget som tyder på att programchef sammanblandat sina roller och därmed inte hållit isär Sara Kulturhus arrangemang och sitt bolag, något som är viktigt att betona i sammanhanget.

Idag är bolaget i fråga upplöst.  Det bolag som en närstående driver har annat fokus, utan relevans för Sara kulturhus verksamhet. Programchefen har ingen bisyssla kopplad till bolaget, äger inga aktier i det och har ingen styrelsebefattning.

Såväl Sara kulturhus styrelse som Skellefteå kommun i övrigt har en tydlig policy när det gäller uppdrag vid sidan av anställningen inom organisationen. Vd eller närmaste chef ska i dessa fall alltid tillfrågas och äger beslutanderätt i frågan. Denna policy har följts även i det här fallet.

De senaste åren har Skellefteå kommun intensifierat sitt arbete för att motverka jäv och korruption. Det är ett arbete som bedrivs kontinuerligt inom alla delar av organisationen. I takt med att Skellefteå växer och nya medarbetare anställs är det av största vikt att detta arbete fortsätter med oförminskad styrka.

Det är förståeligt att den här typen av ärenden väcker frågor som måste få svar. Det är däremot olyckligt när spekulativa antaganden leder till att felaktig information sprids. Vi hoppas därför att vi med detta svar kunnat klargöra sakernas tillstånd för att motverka att rykten och spekulationer fortsätter att spridas.