Dags att lyssna på undersköterskorna

”Historiskt steg för socialnämnden” var rubriken på en artikel av socialnämndens ordförande och vice ordförande för drygt ett år sedan. Extra ersättning skulle införas för de som arbetar delade turer inom äldrevården och resurser avsättas till ökad bemanning. Mer personal behövde rekryteras och arbetssituationen förbättras.

”Äldreomsorgen dräneras idag på arbetskraft på grund av den dåliga arbetssituationen. Svaret från politikerna är i princip att inget kan göras så länge det råder brist på personal.”

”Äldreomsorgen dräneras idag på arbetskraft på grund av den dåliga arbetssituationen. Svaret från politikerna är i princip att inget kan göras så länge det råder brist på personal.”

Foto: Johanna Sandgren

Debatt2024-04-26 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men nu var första steget taget och ytterligare förbättringar utlovades. Vad har hänt sedan dess? Delade turer finns kvar, ingen extra ersättning utgår. De flesta på äldreboendena arbetar 5 av 12 helger. Grundbemanningen har inte ökat.

”Botten är nådd” anser mycket erfarna undersköterskor vid Skärgårdshemmet. De är beredda att säga upp sig om ingen förbättring sker. I åratal har anställda inom äldreboendena krävt att delade turer ska bort, arbete var tredje helg och ökad grundbemanning. Dessa krav har ett klart samband med varandra. De som bor på äldreboenden idag har större behov av vård och omsorg jämfört med för 10-20 år sedan.

Äldreomsorgen dräneras idag på arbetskraft på grund av den dåliga arbetssituationen. Svaret från politikerna är i princip att inget kan göras så länge det råder brist på personal. Det är moment 22. Äldreomsorgschefen säger att ”ökad grundbemanning skulle kunna lösa mycket men då är budgeten ett problem”.

Det är politikerna som måste ta ansvar för problemen, Under och efter covidepidemin var äldrevården på allas läppar och förbättringar utlovades. I Coronakommissionens rapport pekades på vikten att höja bemanningen, färre timanställda och kompetensutveckling.

En konkret plan måste finnas för att höja grundbemanningen, minska helgtjänstgöringen och ta bort delade turer. Exempelvis kan detta ske på några boenden i taget. Då går det också att utvärdera förändringarna. Det kräver naturligtvis att budgeten utökas för äldreboendena. En sådan satsning innebär en satsning på dagens personal men underlättar också nyrekrytering.

Jag uppmanar de politiska partierna i kommunen att besvara detta inlägg och redovisa sina konkreta förslag för att lösa bemannings- och arbetssituationen på kommunens äldreboenden.