Region Västerbotten: ”Det har gått alldeles för fort”

”Det som skett är olyckligt, men om det finns elever som upplever att de hamnat i kläm så rättar vi till det.” Det säger Tobias Thomson, utbildningsstrateg på Region Västerbotten.

15 maj 2019 06:15

Tobias Thomson bekräftar den bild som Marie Blomberg ger: Malå kommun gjorde en koll med Region Västerbotten och fick till svar att det nog skulle vara okej att göra den här förändringen med så kort varsel.

Samtidigt betonar han att Region Västerbotten inte är någon avtalspart utan en samordnande part. När sedan avtalsparterna, det vill säga kommunerna, träffades gjordes en annan bedömning.

Enligt Tobias Thomson går avtalet att tolka på olika sätt. Men han ser framförallt en annan förklaring till att det blev som det blev:

– Det har gått alldeles för fort. Om det sker förändringar måste vi sätta oss ner och prata om det. Men det hann vi inte i det här fallet. Gymnasieantagningen kom också in för sent i processen.

Tobias Thomson säger att han har full förståelse för att Malå kommun måste fatta snabba skarpa beslut. Men då blev också processen så här.

– Det är bara att beklaga. Och det är inte optimalt att några elever har hamnat i kläm på grund av den här handläggningen. Men samtidigt tycker jag att det är bra att man backar från ett beslut där det gått för fort fram.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa