Skellefteå GK blir mer och mer jämställd

Skellefteå Golfklubb fortsätter att utveckla jämställs- och inkluderingsmålet och att öka antalet kvinnliga medlemmar. Golfförbundet lanserade projektet häromåret och målet är att ha minst 35 procent kvinnor i styrelser och valberedningar. Skellefteå är på god väg.

15 maj 2019 07:03

Det visade årsmötet häromdagen som lockade 54 medlemmar. I golfklubben finns redan 50 procent kvinnor i valberedningen samt två av fem i styrelsen.

– Vi i Skellefteå har kommit lite drygt halvvägs med vårt arbete och ambitionen är att lägga fram en handlingsplan under 2019, kommenterar Torbjörn Johansson, VD Skellefteå Golfklubb.

Snart drar golfsäsongen igång på allvar. Golfens Dag arrangeras för tredje året i rad den 25 maj.

– Det blir aktiviteter hela dagen, bland annat fritt spel på vår Pay & Play-bana, fria bollar på rangen, golfäventyret för de minsta, åktur med golfbil för de yngre, gratis kaffe och varm korv och så vidare, säger Johansson.

Allt detta för att presentera golfanläggningen och locka fler människor till sporten.

Restaurangen drivs från och med i år av Oliver Lundmark.

– Ambitionen är bland annat att erbjuda temakvällar under säsongen. Vi har spännande idéer, berättar Oliver.

Det finns en del nya regler, vars uppgift är att förenkla, snabba upp spelet och trycka på det egna ansvaret för att följa reglerna samt att man är personligen ansvarig för sitt speltempo. Regelträffar sker på klubben under våren.

Idéer finns att införa 9-hålsmedlemskap vilket skulle gynna dels äldre, som sällan spelar mer än nio hål, men även spelare som är mitt i livspusslet med småbarn som har brist på tid.

Revisor Berth Hägglund redogjorde för det ekonomiska utfallet. Koncernen visar ett negativt resultat på 375 000 kronor.

Även om resultatet blev negativt så är det ändå en förbättring gentemot föregående år.

Styrelsen har vidtagit åtgärder för att minska antalet årsanställda, men åtgärderna har inte slagit igenom helt under 2018. De kommer att ge effekt först under 2019-2020. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Fuhrman

Ämnen du kan följa