”Våra barn i er verksamhet förtjänar mycket mer”

En bekymrad förälder inom Morön BK vill se tydligare transparens från styrelsen gentemot samtliga medlemmar.

En bekymrad förälder inom Morön BK vill se tydligare transparens från styrelsen gentemot samtliga medlemmar.

Foto: Christian Mård

Insändare2021-12-08 09:29

Som förälder till ett barn som med glädje valt att spela fotboll i Morön BK känner jag mig tyvärr nödgad att författa dessa sorgliga rader.

För det första, varför har vi som föräldrar uppenbarligen exkluderats i den interna informationen om att lagkassorna plötsligt är tömda? Varför tycker ordföranden Erik Brännström att det ”för oss har tagit väldigt hårt” (Norran 1/12) och därmed syfta på att det är synd om honom, styrelsen och klubbledningen? Eller framstå som överraskad av att det möjligen finns en nedärvd föreningsstrategi om att ”det verkar ju vara så att ungdomslagens lagkassor används för att balansera ekonomin”? Borde inte perspektivet istället vara ett diametralt annat, nämligen att det rimligtvis tar väldigt hårt på barn, genom att det får väldigt hårda konsekvenser för barn, att ansvariga i en förening tillåts och dessutom väljer att bedriva en ofinansierad elitverksamhet som i nästa steg drabbar barnen på olika sätt genom att deras lagkassor töms för att fylla de svarta hål som elitverksamheten skapar? Vad exakt innebär detta framåt på detaljnivå, om återbetalning uteblir från vad klubb nu roffar åt sig till ungdomslag som slitit ihop krona för krona över tid i hopp om att kunna göra något skoj tillsammans en vacker dag, alternativt subventionera kostnadskrävande aktiviteter, för de gemensamma pengar som arbetats ihop?

Jag anser inte heller att det är värdigt att låtsas som om något annat än det faktum som många redan känner till - särskilt föreningsföreträdare - det vill säga att ungdomsverksamhet är närande, inte tärande. På ett högst anmärkningsvärt försökte dåvarande ordförande måla upp en sådan falsk bild, när Morön också råkade uppdaga akuta skulder, vilka då skylldes främst på uteblivna inbetalningar av deltagaravgifter i ungdomsverksamheten. Som många vet bidrar det tvärtom till starka plussiffror i en idrottsförening att bedriva lag med barn och ungdomar tack vare de statliga bidrag som det genererar. Som alla som är kapabla att lägga ihop ett plus ett, har Moröns minusresultat istället ett tydligt samband med att elitverksamheten tillåtits skena iväg utan att någon ansvarig tagit befälet över att synka intäkter och kostnader i den separerade delen (?) av klubbens verksamhet.

I Norran, återigen, kunde vi häromveckan läsa om likviditetskrisen, som plötsligt då uppdagats ännu en gång, berodde på att den berömda "någon" råkat räkna fel på en halv miljon kronor för resor kopplade till damlagets riksomfattande seriespel. Hur är det ens möjligt att gå så fruktansvärt bom på en sådan kostnadspost när det varit väl bekant exakt på metern hur långt det behövde resas i elitettan redan för ett år sedan? En halv miljon kronor är en högst betydande del av vad lilla Morön i det stora sammanhanget omsätter. Detta är bara en av många detaljer där precis allt om hur haveriet gick till behöver beskrivas av ansvariga. Någon utlovade ”transparens”, dags att infria löftet.

Beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen äger naturligtvis det extra årsmötet som Morön kallat till. Men klubben har uppenbart gasat på i blindo mot konkursens rand, utan att agera i någon slags utopisk dröm om att lyckas nå allsvenskan vilken dessvärre gjorde godnatt redan tidigt under säsongen. Åtgärder hade med dessa fakta på bordet kunnat vidtas långt tidigare om någon ansvarig sett hela föreningens existens som betydelsefull.

Framåt tycks Moröns styrelse och klubbledning – genom media, till skillnad från i Sunnanå SK som i samma forum förefaller agera förnuftigt och stadgeenligt genom att se det som en väsentlig del att behöva förankra och besluta denna typ av stora och avgörande föreningsbeslut på medlemsnivå - driva en linje där damelitverksamheten ska separeras i något nytt som inte ska vara inom ramen för Morön BK. Ska den tilltänkta verksamheten i så fall helt enkelt packa ihop grejerna, sticka ut genom bakdörren och lämna föreningen med skulderna kvar som barnen då förväntas städa undan? Eller tänker den nya damelitverksamheten göra rätt för sig gentemot de oskyldiga, det vill säga de inkomstbringande barnen, och istället ta med sig skulderna de gjort sig skyldiga till i sin nya hemvist i den nya elitförening de avser bilda?

Jag gissar att jag inte är ensam bland alla föräldrar med barn som i grunden älskar att spela fotboll i Morön BK om att känna en stark oro. I det sammanhanget tycker jag att någon ansvarig i klubben verkligen bör träda fram och lägga alla korten på bordet även för oss föräldrar, som rimligen borde ses som en viktig målgrupp för klubben, tack vare att vi ställer upp och bidrar till att den dagliga verksamheten kan fungera även genom våra ideella insatser på en mängd olika sätt. Vi betalar kontinuerligt in alla avgifter, vi genomför alla försäljningar som föreningen kräver, vi skjutsar barnen hit och dit i samband med matcher och träningar, vi supportar föreningen, det egna laget och alla dess individer, varje dag, så mycket det bara går. Tacken hittills har varit ett tiggarbrev med önskan om att vi ska bidra med pengar till en insamling.

Min önskan är att ansvariga i klubben hädanefter skippar allt hittillsvarande mumbo jumbo, till förmån för fullständig öppenhet och konkreta uttalanden för oss alla som på ett genuint sätt värnar Morön BK och som tycker att våra barn i er verksamhet förtjänar så oerhört mycket mer tillbaka än vad ni valt att ge.

/ Bekymrad förälder
 

Svar från Morön:

Hej! 

Vi från Morön vill vara tydliga med att vi inte på något sätt tycker synd om oss själva, utan det vi menade med i uttalandet i Norran (1/12) var givetvis att vi tycker synd om föreningen i stort och då i synnerhet alla barn och ungdomar som drabbats av detta. Vi jobbar i detta nu så hårt vi kan för att ställa allt till rätta där barn- och ungdomsverksamheten är prio ett, och kommer inom kort att gå ut med så mycket information som vi bara kan. Varför vi inte gjort det tidigare är på grund av att vi inte vill gå ut med något innan vi har full vetskap kring hur allt i föreningen står till. 

I lokaltidningen har vi försökt vara så ärliga och öppna vi bara kan, det för att alla ska förstå att vi sitter i en ytterst tuff situation samt att vi även jobbar så hårt vi bara kan för att göra det bästa av situationen. Jag vill också förtydliga att innan artikeln i Norran (1/12) hade vi kallat till ett möte med samtliga ledare i föreningen där vi bland annat informerade om ungdomslagens lagkassor. Det var ett bra möte där vi möttes av stor respekt och även fick bra hjälp av de ledare som var på mötet. Viktigt är också att poängtera att samtliga lagkassor är bokförda som en skuld, som vi när likviditetsproblemet är löst ska återställa. Jag vill med detta inte säga att vi har bra kommunikation, men vi vill absolut bli bättre och jobbar hela tiden med att förbättra vår transparens. 

Jag är glad att läsa att du bryr dig om Morön BK och hoppas vi tillsammans inom föreningen kan enas i en samlad kraft där vi, så gått det går, försöker lämna det som varit bakom oss för att istället, i en enad trupp, jobbar framåt. 

MVH 

Erik Brännström, ordförande Morön BK

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!