Tidigare diagnoser minskar lidande och kostnader

2014 uppgick kostnaden för patienter med ledgångsreumatism till drygt fyra miljarder kronor.

Sverige 14 oktober 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Omkring 75 000 personer i Sverige lever med ledgångsreumatism.

Det kan leda till nedsatt arbetsförmåga, ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och ett kortare liv.

Tack vare forskningens framsteg finns det i dag effektiva behandlingar. Samtidigt dröjer diagnosen ibland för länge, vilket är illavarslande eftersom tidig diagnos är viktig för att få ett så bra resultat som möjligt av behandling.

Vi uppmanar regionerna att verka för att ge alla patienter en diagnos inom de 20 veckor som rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Och helst ännu tidigare för att minska lidande, sjukskrivningar och sjukvårdskostnader.

Reumatism är ett samlingsnamn för omkring 200 olika sjukdomar. En av de vanligaste är ledgångsreumatism som uppstår när kroppens eget immunförsvar angriper och bryter ner leder.

Omkring 75 000 personer i Sverige lever med sjukdomen som är upp till tre gånger vanligare bland kvinnor än böand män.

De drabbade har en ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Livslängden riskerar att förkortas om inte sjukdomen kontrolleras tidigt och effektivt.

Utöver ett stort mänskligt lidande leder reumatiska sjukdomar ofta till omfattande samhällskostnader eftersom de drabbade får nedsatt funktionsförmåga.

2014 uppgick kostnaden för patienter med ledgångsreumatism i Sverige till drygt fyra miljarder kronor.

Olika biologiska läkemedel har visat sig ha mycket god effekt. Ett exempel är TNF-hämmare där uppföljningar visat att behandling inom fem år efter sjukdomsdebuten mer än fördubblar chansen att återfå arbetsförmågan.

Forskningen har även visat att patienter med ledgångsreumatism som får en effektiv behandling inte löper högre risk för hjärt-kärlsjukdomar än den övriga befolkningen.

Låt oss dra största möjliga nytta av de behandlingar som forskning och utveckling har gett oss.

Vi uppmanar regionerna att ge alla patienter som misstänks lida av ledgångsreumatism möjlighet till en snabb diagnos och en effektiv behandling – oavsett var i landet man bor.

På så sätt kan vi både minska lidande och kostnader och samtidigt skapa jämlik vård.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska Sverige
Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet
Clas Ahlm, forsknings- och utbildningsdirektör Region Västerbotten
Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet
Anders Blanck, vd Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Skellefteå

Covidfallen i Skellefteområdet minskade med 30 procent förra veckan: ”Färre positiva fall i alla åldersgrupper”

Mikael Bengtsson: Och med vilken rätt tränger du dig före i kön?

Skellefteå

Covidfallen ökar för första gången på länge – Skellefteå står för stor del: ”Trenden håller i sig”

Insändare: Flygresenärernas frihet drabbar hela befolkningen

Insändare: Vaccin: Primärvårdens resurser blir kraftigt reducerade

Visa fler