Det finns inget beslut att bygga hela Norrbotniabanan

Sträckan från Skellefteå till Luleå finns inte med i den nationella transportplanen och varken beslutad eller finansierad.

Skellefteå 15 maj 2020 16:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Lorents Burmans (S), kommunalråd i Skellefteå och ordförande i Norrbotniabanegruppen, Peter Roslunds (S), före detta kommunalråd i Piteå och vice ordförande i Norrbotniabanegruppen, Nils-Olov Lindfors (C), regionråd Region Norrbotten, och Rickard Carstedts (S), regionråd Region Västerbotten, replik ”En del av Europas längsta stomnätskorridor”, publicerad i Norran och på norran.se fredagen den 8 maj 2020.

I debatten kring Norrbotniabanan ger ledande lokal- och regionpolitiker för Socialdemokraterna och Centerpartiet skenet av att det finns beslut att bygga klart Norrbotniabanan.

Så är dock inte fallet. Det finns ett beslut taget inom den nationella transportplanen (2018–2029). Detta beslut är att bygga klart norrut till Skellefteå. Däremot är sträckan mellan Skellefteå och Luleå varken beslutad eller finansierad.

Jag vill vara tydlig. Sverigedemokraterna står bakom den nationella transportplanens beslut att bygga järnväg mellan Umeå (Dåva) och Skellefteå. Vi står även bakom att bygga klart Norrbotniabanan i dess fulla sträckning.

Vi välkomnar därför den utsträckta handen om fortsatt diskussion kring Norrlands infrastruktur, vilken tyvärr inte bara är eftersatt på järnvägssidan, utan även på vägsidan.

Däremot vänder jag mig mot påståendet att vi sverigedemokrater vill ”stanna halvvägs”.

För oss är det en självklarhet att bygga hela Norrbotniabanan. Det som också är självklart för oss, men uppenbarligen inte för er, är att se Norrbotniabanan som en del av stomjärnvägsnätet. Det förutsätter en kraftig upprustning av Ostkustbanan.

Dagens ostkustbana är långsam och långt ifrån ändamålsenlig. Den har en standard som omöjliggör långa och tunga godståg, mötesstationerna är för korta och banans lutning ofta för hög.

Ostkustbanan är rent ut sagt usel, och har så varit i decennier. Så länge Socialdemokraterna och Centerpartiet väljer bort att satsa på Ostkustbanan kommer Norrbotniabanan aldrig bli en del av en stomnätskorridor på riktigt.

För fortsatta konstruktiva samtal hoppas vi sverigedemokrater därför på att vi kan nå samsyn. Dels för att få hela Norrbotniabanan byggd, dels för att få Ostkustbanan moderniserad längs hela sin sträckningen.

Önskvärt vore givetvis att göra detta parallellt.

Skulle vi lyckas med det skulle många längs Norrlandskusten, den norra delen såväl som den södra, välja tåget som sitt självklara transportmedel. Genom båda banornas färdigställande nås också högre samhällsekonomisk lönsamhet.

Dessutom skulle en ny korridor för järnvägsgods vara skapad. I detta hoppas jag att vi är eniga.

Patrik Jönsson (SD), riksdagsledamot (Västra Götalands län) och ledamot i trafikutskottet

Ämnen du kan följa
Norrbotniabanan
Skellefteå

Se film på hur Norrbotniabanan ska gå genom Skellefteå

Debatt

SD sätter käppar i hjulet för svensk basindustri

Replik

Flerårigt stopp i Skellefteå ett skott i foten

Replik

En del av Europas längsta stomnätskorridor

Replik

Förstår S överhuvudtaget Norrlands transportbehov?

Läs mer
Skellefteå

Jula flyttar till Gymnasievägen, nu anpassas trafiken

Skellefteå

Nya vägar byggs runt Floraskolan

Politik

Hela Sverige måste få möjlighet att växa

Konflikter, krig & terrorism

Insändare: Norrbotniabanan – varför tar inte Andreas Löwenhöök debatten?

Politik

Med samordnande vägbyggen undviks kaos i trafiken

Visa fler