Klimatet: "Krävs att våra politiker tar tuffa beslut"

Den globala uppvärmningen är inte längre ett hot, det är redan en klimatkatastrof. Årets extremväder med rekordhetta, skogsbränder, skyfall och orkaner har orsakat stor förödelse och död jorden runt. Till och med Sverige är drabbat – om än i liten skala.

Insändare 24 augusti 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att stoppa nettoutsläppen av koldioxid måste våra politiker agera nu. Vad gör de? De flesta av våra lokalpolitiker har inte läst IPCC:s klimatrapport och pratar i svepande ordalag om att öka kollektivtrafiken, Norran den 20 augusti. Regeringen, med Miljöpartiet i spetsen, vill öka användningen av elcyklar, göra våra skogar till reservat som efter femtio år slutar ta upp koldioxid och stänger fungerande nollutsläppande kärnkraftverk till förmån för europeisk kol- och oljekraft.

För att stoppa utsläppen krävs krafttag – omedelbart. Tre fjärdedelar av utsläppen i Sverige kommer från förbränning av fossila bränslen. Jag tror att följande beslut måste tas snabbt:

En elektrifiering av arbetsmaskiner och fordon måste till och det kräver en snabb ökning av elproduktionen. Sluta upp med tokigheterna att stänga fungerande kärnkraftverk, bygg om möjligt nya med hög säkerhetsnivå. Bygg vindkraftverk i havet i närheten av regioner där behovet är störst, det vill säga i mellersta och södra Sverige.

Ta radikala beslut runt renodlad nöjestrafik. Fritidsbåtar släpper ut cirka 177 000 ton koldioxid, vi ser en explosion av antalet vattenskotrar och vi har cirka 280 000 snöskotrar och fyrhjulingar i Sverige. Kräv helt fossilfria bränslen eller eldrift för dessa fordon.

Öka användandet av skogsråvaran i byggnader, förpackningar och som plastersättning. Detta kräver att skogen fortsätter att brukas. Kolet i skogen som avverkas binds i träkonstruktioner samtidigt som ny, växande skog tar upp koldioxid. Gammal skog som slutat växa ger ej ett nettoupptag av koldioxid. Jämställ inte svenskt skogsbruk med avskogning av till exempel Amazonas, där skogen bränns och släpper ut mängder av koldioxid till atmosfären utan att ny planteras.

Skynda på och satsa statliga pengar på ståltillverkning utan kol. Tekniken finns, men produktionen kräver stora mängder el.

Skynda på inblandning av etanol i bränsle. E10 är bra, men vi är bland de sista länderna att ersätta bensin med 10 procent etanol i våra drivmedel.

Givetvis kan vi hoppas på annan teknikutveckling som till exempel bränsleceller, men i vilket fall krävs att våra politiker tar tuffa beslut – nu! Vem startar ett ansvarsfullt miljöparti i Sverige?

Orolig farfar och morfar, Skellefteå


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Förslag: Plantera fler träd i centrala Skellefteå och använda räfsa för att kratta löv

Debatt: Finns det plats för kvinnliga miljöåtgärder

Ekonomi, näringsliv & finans

Debatt: Politiker, ta ert ansvar för energieffektiviseringen

Miljö

Debatt: Ambitiöst klimatarbete behöver inte vara dyrt eller komplicerat

Miljö

Insändare: Insändare: Vi kan inte stoppa temperaturhöjningen

Visa fler