Sveriges försvar måste byggas starkt

Det finns ett brett politiskt stöd för att öka Sveriges försvarsförmåga i en osäker tid.

Det säkerhetspolitiska läget fortsätter att försämras i Sveriges närområde.

Det säkerhetspolitiska läget fortsätter att försämras i Sveriges närområde.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2020-11-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I höst kommer riksdagen att fatta ett nytt försvarsbeslut för perioden 2021–2025.

Beslutet ska även lägga grunden för en ökad försvarsförmåga efter 2025.

Det är bra att det finns en bred enighet kring att stärka försvaret. Problemet är att den socialdemokratiskt ledda regeringen inte lämnar några besked om den långsiktiga finansieringen.

Moderaterna och Kristdemokraterna söker därför stöd i riksdagen för ett förslag med höjda anslag även efter 2025.

Det säkerhetspolitiska läget fortsätter att försämras i Sveriges närområde. Bara det senaste året har vi sett oroligheter i Belarus, en stor rysk övning i Östersjön och fortsatt krig i Ukraina.

Till detta ska läggas osäkerheten kring USA:s militära engagemang i Europa, och ett offensivt Kina som flyttar fram sina positioner på flera områden.

Sveriges försvar måste byggas starkt för att kunna möta alla dessa utmaningar.

För att öka försvarsförmågan krävs långsiktighet och mer resurser. Såväl försvarsberedningen som Försvarsmakten har varit tydliga på denna punkt.

Trots detta väljer regeringen att i sitt förslag till försvarsbeslut inte ge besked om den långsiktiga finansieringen.

Moderaterna och Kristdemokraterna går därför fram med ett eget förslag där vi vill att nivån på försvarsanslaget ska höjas med fem miljarder kronor 2026 och ytterligare fem miljarder 2027.

Ett sådant besked skulle ge Försvarsmakten, och de andra försvarsmyndigheterna, bättre förutsättningar att planera sin verksamhet över tid för att kunna genomföra de satsningar på nya förband och ny materiel som föreslås.

I Moderaternas och Kristdemokraternas förslag lyfter vi utöver höjda ekonomiska ramar ett antal andra viktiga prioriteringar. Det gäller bland annat att Sverige bör bli medlem av Nato, att Försvarsmakten ska kunna ge ökat stöd till Polisen vid extraordinära händelser och att samarbetet med näringslivet måste stärkas så att alla samhällets resurser kan användas i händelse av kris och krig.

Det finns ett brett politiskt stöd för att öka Sveriges försvarsförmåga. Det är bra. Men då får vi inte snubbla på mållinjen genom att tumma på långsiktigheten.

Vi inom politiken måste ge försvaret de förutsättningar det behöver för att stärka Sveriges säkerhet i en osäker tid.