Sanering kan kosta miljontals kronor

På en del av det gamla fabriksområdet i Bureå finns höga halter av bland annat kvicksilver i vattnet och i marken. Snart tas beslut om hur området ska saneras.

8 juni 2015 08:00

Utsläppen är från tiden då träsliperiet var i bruk och preparatet Pulpasan användes, som bland annat innehåller kvicksilver. Saneringen kan i slutändan kosta Holmen AB flera miljoner. Företaget anlitade en konsultbyrå för att ta fram en riskbedömning samt förslag till åtgärder på Skäret.

Fyra åtgärder presenterades, med väldigt skilda prislappar, alltifrån 200 000 kronor till 100 miljoner. Konsulten föreslår åtgärd tre som kan kosta 12–17 miljoner kronor.

– Med åtgärd tre så klarar vi de övergipande målen för området. Vi väntar på ett utlåtande från kommunen om de anser att nivå tre är okej och i det fallet går vi vidare till åtgärd, säger Lars Strömberg, miljöchef på Holmen.

Innan semester drar igång ska kommunen ge ett svar. Åtgärd tre innebär kort sagt att erosionsskyddet stärks vid en sedimentationsdamm i området, man tätar innanför den befintliga vallen för att minska genomströmningen av vatten och därmed belastningen av kvicksilver på Bottenviken. Dessutom täcks en del av sedimentationsdammarna. Området som ska täckas är 20 000 kvadratmeter stort.

Vad anser ni om de olika alternativen?

– Det är ju ett material som skickats in av oss på Holmen. Vi ställer oss bakom det som konsulten har föreslagit. Sedan arbetar ju kommunen samtidigt med en ansvarsutredning. Det är ju så att man måste ta hänsyn till när i tid de här utsläppen skedde. Ju längre bort i tid, desto mer minskar ansvaret, säger Lars Strömberg.

Agneta Gustafsson, miljöinspektör på Skellefteå kommun, säger:

– Det är inte säkert att de blir ansvariga för hela området. En del kan falla på staten. Men då är det inte säkert att staten har pengar för det.

Det är inte säkert att de blir ansvariga för hela området. En del kan falla på staten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa