Viktiga frågor för att värna dricksvattnet

I Norrbotten och Västerbotten finns mycket vatten som håller hög klass, men inte allt och Vattenmyndigheten efterlyser förslag till åtgärder.

27 januari 2015 22:38

På tisdagen hölls första samrådet för Bottenvikens vattendistrikt inför den nya programperioden 2015-2021. Platsen var Arjeplog.

Vattenvårdsdirektör Lisa Lundstedt förklarade att en uppgift är att hitta vatten som behöver åtgärdas.

– Men vi har också ett ”ickförsämringskrav” på bra vatten. Det vill säga att vatten får inte försämras.

Exempel på påverkan i vattnet i Norrbotten och Västerbotten är flottningsleder, kraftverksbyggen, skogsarbete, vägtrummor som hindrar fiskvandring och påverkan av miljögifter.

Lisa Lundstedt nämnde två huvudfokus – att värna om växt- och djurlivet och att värna om bra dricksvatten.

Lisa Lundstedt tog exempel på frågor man kan ställa sig själv beträffande vattnets status:

•Var det bättre fiske i hemmabäcken förr i tiden?

•Varför föryngras bara hälften av flodpärlmusslorna?

•Kan jag äta fisken jag fångar?

- Era synpunkter är viktiga sa hon till åhörarna som till största delen bestod av kommunala företrädare.

Deltagarna fick också en inblick i Vattenmyndighetens internetbaserade ”Vatteninformationssystem Sverige” (VISS).

- Där kan man gå in och se vilka förslag till åtgärder som finns, och vilka är gjorda i olika vatten, exempelvis i Piteälven, sa Emma Palmgren i beredningssekretariatet.

Vattenvårdsdirektör Lisa Lundstedt efterlyser engagemang.

- Jag vet att det handlar om ett gigantiskt projekt, det är som att vända en pråm.

Vattenmyndigheten tar fram underlag och identifierar helhetsbilder, sen är det upp till myndigheter, kommuner och verk att i sina roller se vad man kan göra. Det tar tid, men vi är på väg.

 

 

Europa har delats in i 110 vattendistrikt. I Sverige finns fem och det nordligaste är Bottenvikens vattendistrikt.

Det är Vattenmyndigheten som samordnar arbetet i sitt vattendistrikt och fastställer miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Vattenmyndigheten har också det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa