”Vi förstår att det är en svår situation”

Osman Mahmouds utvisningsbeslut har fått laga kraft, och de beslut som redan fattats kan inte ändras. Det beskedet ger Lisa Danling på Migrationsverket, skriver Västerbottens-Kuriren.

14 september 2018 21:42

VK:s reporter har fått en fullmakt av Osman Mahmoud för att kunna ta del av de uppgifter som finns om honom och hans ärende hos Migrationsverket. Den handläggare som fattat beslut om utvisningen arbetar inte kvar på Migrationsverket, det är presskommunikatören Lisa Danling som via e-post har svarat på VK:s frågor.

VK: Är det rimligt att Osman Mahmoud måste lämna Sverige och utvisas efter tio år i landet?

– Vi förstår att det är en svår situation för honom men Migrationsverket måste förhålla sig till lagstiftning och praxis, säger Lisa Danling.

Hon säger att man på Migrationsverket förstår att beslutet om utvisning på grund av den tidigare arbetsgivarens miss uppfattas som hårt.

– Men när beslutet fattades utgick Migrationsverket från dåvarande praxis som sa att villkoren skulle vara uppfyllda månad för månad. Även mindre avsteg från villkoren kunde leda till ett avslagsbeslut. Beslutet fastslogs även av migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen, säger Lisa Danling på Migrationsverket.

VK: Efter fyra år i Sverige kan Migrationsverket ge permanent uppehållstillstånd. Osman Mahmoud har jobbat längre än så, varför får han inte stanna?

– Eftersom att hans tidigare tillståndsperiod inte nådde upp till kraven för arbetstillstånd avslog Migrationsverket hans ansökan, svarar Lisa Danling.

Att det är en tidigare arbetsgivare som har missat att redovisa och betala ut semester korrekt spelar ingen roll. För Osman Mahmoud får missen med de fem semesterdagar ödesdigra konsekvenser. Han har inte heller rätt till en advokat, ett offentlig biträde. I beslutet sägs att det är på grund av ”ärendets relativt enkla beskaffenhet och din begränsade tid i Sverige”

– Det görs en bedömning i det enskilda ärendet, säger Lisa Danling på Migrationsverket.

Migrationsverket menar att Osman Mahmoud redan har överklagat beslutet om arbetstillstånd och både migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen håller fast vid Migrationsverkets bedömning.

– Därefter har han ansökt om verkställighetshinder, nya skyddsskäl, men inte beviljats ny prövning. Han har haft rätt att överklaga beslutet men inte gjort det, säger Lisa Danling.

Hon säger att det inte finns någon möjlighet att beslutet kan ändras och att Osman Mahmoud får stanna i Sverige.

Catarina Saha/Västerbottens-Kuriren

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa