Brister i andningshjälpmedel

Tillverkaren Philips har upptäckt vissa säkerhetsbrister i sina andningshjälpmedel och hemrespiratorer. Ungefär 150 patienter i Region Västerbotten berörs och kommer nu kontaktas för råd kring fortsatt användning.

Ragnberth Helleday, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus rekommenderar att den stora majoriteten av patienterna fortsätter använda utrustningen.

Ragnberth Helleday, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus rekommenderar att den stora majoriteten av patienterna fortsätter använda utrustningen.

Foto: Erik Svensson/TT

Västerbottens län2021-07-06 12:53

Det är i vissa av tillverkaren Philips hjälpmedel för personer med andningssvårigheter och sömnapné som det upptäckts att ett ljuddämpande filter av ett skummaterial kan riskera att brytas ned. Små partiklar kan sedan kan komma ut i slangen och inandas av patienten, skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande. 

Det finns ett mindre antal rapporter om patienter som fått symtom av detta i form av hosta, huvudvärk, bihåleinflammation. Det finns inga rapporter om akuta livshotande risker kring användning av dessa apparater. 

Det är hemrespiratorer och så kallade CPAP-apparater som det gäller, skriver Regionen. 

– Vår rekommendation är att den stora majoriteten av patienterna kan och ska fortsätta att använda utrustningen och invänta mer information från oss. Tills vidare är vår medicinska bedömning att vid måttligt-grav sömnapné är nyttan med behandling långt större än riskerna som rapporterats. Så på kort sikt ska behandlingen fortsätta och hjälpmedlet kan användas som vanligt, säger Ragnberth Helleday, medicinskt ansvarig på andningsenheten vid Norrlands universitetssjukhus, i pressmeddelandet. 

För ett par patienter bedömer regionen att deras sömnapné är av sådan lindrig grad att uppehåll med CPAP-behandling kan göras utan medicinsk risk att försämras i sömnapnén. Dessa patienter har redan kontaktats. Övriga kommer att få ett brev med information. 

Det pågår utredning av leverantören internationellt vad gäller problemlösning och på lång sikt kan det bli så att apparaten ska bytas ut mot annan. Region Västerbotten har fortlöpande kontakt med berörda myndigheter och nationell expertgrupp i ärendet och återkommer med besked så snart det finns mer information. 

Det finns även andra leverantörer av CPAP-apparater (t ex ResMed), men de har gått ut med information att de inte har samma material i ljuddämpande filtren och ska därför vara riskfria att använda. Majoriteten av patienterna med sömnapné i regionen har andra leverantörers apparater och är därmed ej drabbade av detta. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!