Varnar för nationalismen – professor höll föreläsning på EU-konferens

"De starka nationalistiska strömningarna kan innebära att det blir svårare med regionalt samarbete mellan EU-länderna". Den varningen utfärdade Martin Hårdstedt, professor i historia, vid EU-konferensen på torsdagen.

23 februari 2017 18:00

Martin Hårdstedt är verksam vid Umeå universitet. Inför ett par hundra deltagare vid EU-konferensen redogjorde han för den historia utvecklingen i Europa i grova drag. Han uppehöll sig bland annat vid nationalismens återkomst och att länder alltmer börjar fokusera på gränser.

– Det geopolitiska spelet har gjort come back.

Martin Hårdtstedt betonade att det gäller att se till varför EU egentligen skapades.

– Det handlar om ett fredsprojekt, det är grunden för EU.

Martin Hårdstedt ser ett stort hopp i Tyskland. Han slog fast att Tyskland har lärt sig av sin historia.

– Tyskland är den ekonomiska motorn i Europa, det är en mjuk moralisk stormakt. Landet är både en ekonomisk motor och kan agera medlare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mats Ekman