Stort renoveringsprojekt krävde stora kuvöser

Damm, bilningar, buller och en hel del plast. En unik renovering har pågått under drygt ett års tid på Skellefteå lasarett. Samtidigt har operationsverksamheten fortsatt. ”Därför fanns det vissa tveksamheter om det skulle vara möjligt att göra detta”, säger projektledare Fredrik Jakobsson.

21 februari 2019 06:15

Nu har större delen av operationsavdelningen fått nya fräscha lokaler med bättre luft. Det handlar om nio operationssalar och en sterilcentral, och sammanlagt 2 307 kvadratmeter till en kostnad av 21,3 miljoner kronor.

I grunden handlar det om en sanering då golvmaterialet utsöndrade ämnen som gav personal sjukahussymtom. Det har ersatts med nytt material och samtidigt har man passat på att sätta upp bättre väggmaterial, nya operationsbord, bättre belysning och förbättra el- och mediaförsörjningen i salarna.

– På så sätt är det också en standardhöjning, säger Fredrik Jakobsson.

Inga flygande bakterier

Det unika är att renoveringsarbetet, med bland annat bilning av golv, har pågått samtidigt som operationsverksamheten. Problemet är det damm som uppstår vid renoveringen och de risker det skulle innebära om det spreds in i operationssalar.

– Operationssalar har höga krav på ren luft. Bakterier flyger inte själva men de kan transporteras via partiklar, säger Fredrik Jakobsson.

Lösningen blev att stänga in renoveringsområdena i en form av kuvös av plast och använda kraftiga undertrycksfläktar. Och det har fungerat bra.

– Vården, fastighetsdriften och entreprenörerna har samarbetat väl. Personalen har också varit flexibla, säger Fredrik Jakobsson.

– Det har fungerat bra även om alla grejer flyttat runt. Vi har inte kunnat köra på rutin, säger anestesisjuksköterskan Ingrid Hedman.

Exempelvis har de fått vänja sig vid att saker inte finns där de vanligtvis finns. De har även fått flytta sterilcentralen temporärt.

Färre operationer

För att hålla uppe kapaciteten har de hållit en till två operationssalar stängda samtidigt. En viss minskning av operationer har skett.

– Vi har en minskad knivtid på minus fyra procent jämfört med 2017, säger Fredrik Jakobsson.

I dagsläget är det en sal som ännu inte är åtgärdad men i stort blir det klart under vecka nio. Sommaren 2019 ska den sista handen läggas vid renoveringen då det är låg produktion på operation.

– Det blir jättefint. Många har mått dåligt i arbetsmiljön. Problemen har pågått länge, säger Ingrid Hedman.

Andra projekt på lasarettet

Nu pågår även en liknande renovering på kirurg- och ortopedmottagningen. Den startade i november 2018 och ska vara klar i januari 2020. Kostnaden beräknas till 10,5 miljoner kronor.

På gång är även en renovering av taket på byggnaden där operation och röntgen ligger. Det bygget ska projekteras och renoveringen påbörjas i år.

Byggnaden dit ögonmottagningen flyttat (intill sydöstra parkeringen) ska också renoveras. Det handlar om att göra en ny reception, ombyggnad av ytor och att bygga en operationssal. Där finns inget beslut taget än.

Ett stort projekt framöver blir att frigöra de gamla byggnaderna 102 och 103 som ska rivas för att ge plats för en nybyggd lasarettsdel så småningom. Där sker utflyttning kontinuerligt. Dessutom måste en ny väg och ny infrastruktur byggas i det området innan lasarettet byggs upp. Än är det oklart när.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa