Stor hälsostudie om barn kommer till Skellefteå

Är det farligt för barn under tre år att använda mobiltelefon, hur påverkar mikrober vår hälsa och vårt beteende och hur påverkas barn av miljögifter? Inom några år kanske vi får svar.

27 augusti 2019 18:00

Sedan 2016 pågår långtidsstudien Northpop som fokuserar på barns hälsa. Tanken är att ta reda på vilka faktorer som ger hälsa och ohälsa på sikt. Fokus ligger både på barnen och deras föräldrar, för att man ska kunna titta på både miljö och genetik.

Hittills har enbart familjer i Umeå kunnat delta, men nu kommer även blivande föräldrar i Skellefteå att få ett erbjudande. I dagsläget är 3 000 familjer med i studien men förhoppningen är att utöka den till 10 000 familjer i Västerbotten. Någon studie av denna storlek har inte tidigare gjorts i Västerbotten och den görs i samarbete med Umeå universitet.

– I Umeå har 60 procent av familjerna velat vara med. Nu hoppas vi att lika många eller fler vill vara med i Skellefteå, säger Magnus Domellöf, barnläkare och huvudansvarig för studien.

På måndagen var ett team från Umeå på plats vid BB vid Skellefteå lasarett för att informera den personal som ska jobba med att rekrytera familjer. Detta sker i samband med det första ultraljudet. Före det får familjerna även hem en informationsbroschyr om studien för att i lugn och ro fundera över om de vill delta. Sedan får man signera ett samtycke.

Flera prover

Men vad innebär det då att delta? En stor del handlar om att svara på frågeformulär via smartphone om kost, livsstil och omgivning. Utöver de sedvanliga blodproven som tas på BVC, tar man ytterligare ett par på barnet. Dessutom tas prover på avföring och saliv samt blodprov från navelsträngen. Även på mamman tas blodprov, men även urin- och bröstmjölksprover. Man kommer även att testa rörelser och kognitiv förmåga hos treåringar.

Till sin hjälp har man personal på BB, barnmorskemottagningen, BVC och labbcenter som analyserar proverna. Ett 30-tal forskare är också involverade samt studenter som gör examensarbeten på studiens material.

– Det finns en del studier som gjorts på området, men de är lite äldre och man har inte tittat på faktorer i den moderna livsstilen, säger Christina West, barnläkare och forskningsansvarig.

Ny livsstil

Stillasittande, den nya teknikens påverkan och relativt nya forskningsområden kring tarm- och munflora är några områden. Fokusområdena är allergi, beteendeproblem, övervikt och tandhälsa.

– Vi börjar förstå att bakterier och mikrober har mycket stor betydelse för immunförsvaret och ämnesomsättningen. Forskningen är i sin linda och vi vill förstå hur de koloniserar och utvecklas i kroppen, säger Christina West, som forskar om just detta.

Magnus Domellöf intresserar sig för kosten och hjärnans utveckling.

– Hjärnan utvecklas mycket under graviditeten och hos barnen när de är små. Vi undersöker samband mellan barnens tidiga kost och deras risk för skolproblem och beteendeproblem. Vi tittar även på kostfaktorer hos de gravida kvinnorna, exempelvis jodbrist som har visat sig vara vanligare än man tidigare trott.

Han tillägger:

– Vi vill hitta åtgärdbara faktorer. Ärftlighet är inte något man kan påverka.

Mycket forskning

Studien pågår tills barnet fyller sju år. Man hoppas ha fyllt kvoten på 10 000 deltagare 2024. Sedan tar det alltså ytterligare sju år innan studien är klar och kan forskas på i sin helhet.

– Det blir ett jättestort material som kan bidra till mycket forskning. Många forskare inom ett flertal forskningsfält är intresserade av att ta del av det, säger Magnus Domellöf.

Det pågår forskning redan nu. En del studier kräver bara några hundratal deltagare, medan andra kräver 10 000.

– Möjligen kommer vi redan nästa år att se enstaka studier, säger Christina West.

Rekryterar familjer

På måndagen hade personalen på barnmorskemottagningen under förmiddagen lyckats rekrytera tre av fyra blivande föräldrar till studien.

– Det känns roligt. Vårt mål är att värva fler än i Umeå, säger Elene Olsson, undersköterska och rekryterare i Skellefteå.

Oro för dataspel

Lina Renberg och Kim Lindmark var ett av paren. De ska få sitt första barn och tvekade inte att delta.

– Vi läste att det handlade om barns välmående och kände att om vi kan bidra till det så känns det givet. Det är en stor studie som pågår under så lång tid och det känns jättespännande, säger Lina Renberg.

– Vi brinner själva för motion och kost. Det tog 20 sekunder för oss att ta beslutet, säger Kim Lindmark.

De känner sig också trygga med att informationen kommer att hanteras rätt och etiskt.

Själva oroar de sig mest för eventuellt framtida dataspelande och att barnet ska bli stillasittande.

– Det är svårt att veta hur man ska agera, säger Kim Lindmark.

Lina har en kompis i Umeå som är med i studien.

– Hon tycker det är smidigt att vara med. Och det känns inte som någon uppoffring om man kan bidra till forskningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa