Stipendium för doktorsavhandling i omvårdnad

Sofia Andersson, sjuksköterska och lektor vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet, har tilldelats ett stipendium av Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå.

15 december 2018 19:06

Sofia disputerade 2018 med avhandlingen ”Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer: närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter”.

En sammanfattning av avhandlingen finns att läsa här.

Margareta Brännström, docent

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa