Sen abort: Barnet föddes levande – lämnades att dö

I april i fjol kom en kvinna till ett sjukhus i Norrbotten för att genomföra en sen abort. Barnet föddes levande, men lämnades sedan att dö. Nu anmäler en läkare förfarandet, skriver NSD.

13 september 2016 14:05

Kvinnan hade tidigare under graviditeten uppsökt vården för att göra en abort, men den misslyckades, skriver NSD. Sjukhuset hade inte upptäckt det på grund av att man hade glömt att kalla kvinnan till återkontroll.

Den sena aborten skedde i vecka 22+3, vilket innebar att läkarna tvingades vänta på Socialstyrelsens godkännande innan den kunde genomföras. Barnet föddes levande, men barnmorskorna blev tillsagda att inte ge livsuppehållande vård eller tillkalla barnläkare. Enligt läkaren, som anmäler förfarandet, så levde barnet i upp emot en halvtimme.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar landstinget i Norrbotten för att man inte säkerställt att den tidiga aborten var komplett.

Ingen kritik riktas mot hur sjukvårdspersonalen agerande när barnet levde vid den sena aborten. IVO menar att de agerade i linje med de bestämmelser som finns. Aborten ska räknas som påbörjad när det första läkemedlet av två intas på en abortmottagning. Barnet fortsätter sedan juridiskt att räknas som ett aborterat foster.

”Det foster som aborteras senast vecka 21 +6 men föds fram efter vecka 22+0 och visar övergående livstecken eller reflexer betraktas som foster och ges inte någon form av livsuppehållande eller palliativ vård, utan får i stället ett värdigt omhändertagande. Ett foster är inte livsdugligt utanför livmodern när det blir aborterat”, skriver IVO angående ärendet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Eriksson

Ämnen du kan följa