Så jobbar de med behandling av psykisk ohälsa

Terapi i grupp, självhjälp och konfliktlösning är några områden som Skelleftehamns hälsocentral har satsat på. Tanken är att patienterna ska få rätt hjälp snabbt för att tillfriskna.

29 mars 2016 07:14

– Vi jobbar aktivt för att visa vad vi kan göra här och har stora ambitioner när det gäller att utveckla vården för psykisk ohälsa, säger Joakim Abrahamsson.

I korthet går processen till så här när man som patient kommer dit. Först träffar man både läkare och psykolog. Därefter görs en ordentlig utredning för att ta reda på vilken behandling som passar bäst för varje individ.

Jobbar i team

En plan görs för tillfrisknande så fort som möjligt. Olika professioner på hälsocentralen jobbar sedan tillsammans i team för att hjälpa patienten. Exempelvis erbjuds fysisk träning av en fysioterapeut.

– Tanken är att patienterna inte ska gå passivt hemma och att sjukskrinvingarna ska kortas, säger David Jinder.

Patienterna får en sjukskrivningskoordinator som sköter kontakterna. Det ska öka tryggheten.

– Oro är rena döden för patienterna. Det betyder mycket att man vet att man har någon att vända sig till, säger David Jinder.

Dessutom hjälper psykologerna till att reda ut eventuella konflikter som ligger bakom den psykiska ohälsan, exempelvis med arbetsgivare, chef eller arbetskamrater.

– Någon kan ha farit illa på jobbet länge och löser man inte konflikten är det svårt att bli frisk. Och det är oerhört kostsamt att ha personal sjukskriven länge – att människor går sönder, säger David Jinder.

Fokus på kunskap

För att kunna hjälpa så många som möjligt har Skelleftehamn bland annat satsat på gruppbehandlingar och självhjälp, via behandlingsböcker. Fokus ligger på att utbilda patienterna och ge dem egna verktyg att klara av sina problem.

– Vi är få men vill ändå kunna erbjuda bra behandling och där är kognitiv beteendeterapi i grupp ett alternativ. Just nu har vi grupper för sömnproblem och depression, men vi planerar också att starta grupper för ångest och stress. Ofta pratar man om gruppbehandlingar som ett budgetalternativ men det fungerar bra. Deltagarna motiverar varandra om man kan få andra positiva effekter i en grupp, säger Joakim Abrahamsson.

Drabbas av stress

Den största diagnosgruppen som i dag kommer till hälsocentralen för psykisk ohälsa är just de som har problem med stress och utmattningssyndrom.

– Dominerande just nu är kommunalt anställda kvinnor i medelåldern, som jobbar skift och delade turer inom äldreomsorgen, säger David Jinder.

David och Joakim önskar att vården gick att samordna ännu bättre med både företagshälsovården och försäkringskassan.

– Det skulle förenkla tillfrisknandet om vi slapp ifrågasättandet av diagnoserna, säger David Jinder.

Löser man inte konflikten är det svårt att bli frisk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Andersson

Ämnen du kan följa