Regeringen säger nej till europaväg

Kommunalråden i Arvidsjaur, Arjeplog och Skellefteå vill att riksväg 95 blir en europaväg. Nu har ansvarig minister svarat.

24 maj 2019 15:04

Det 2015 som kommunalråden gjorde slag i saken och skickade en skrivelse om vägen till dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson (S). De ville att regeringen skyndsamt påbörjade arbetet för att verka för att riksvägen uppgraderades.

Anledningen var att den är en viktig länk mellan norra Norge och Sverige. Trafiken väntas även öka när Tjernfjellstunneln är klar.

Som europaväg skulle den hamna på de europeiska vägkartorna och få en naturlig koppling till E 45 och E 4 i Sverige och E 6 i Norge.

Med en höjd status på vägen skulle det innebära en ökning av turist- och näringsverksamhet i regionen, enligt kommunalråden.

Ingen koppling

Nu har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) svarat på skrivelsen. Han svarar att Trafikverket fick chans att yttra sig och ansåg att det i dagsläget inte fanns några tydliga motiv till att ge riksväg 95 europavägsstatus, utan att ett antal för- och nackdelar samt deras konsekvenser först belysts.

Trafikverket såg heller inte någon naturlig koppling till europavägnätet i ett antal länder. Ministerns svar avslutas med att regeringen inte finner skäl att föreslå att frågan om vägen prövas hos arbetsgruppen för vägtransporter i Europa, UNECE.

Skellefteås kommunalråd som var en av dem som undertecknade skrivelsen till regeringen. Han kände inte till att regeringen svarat när Norran ringde.

– Vi tycker fortfarande att väg 95 är viktig och kommer att få större betydelse i framtiden. Vi får se vad de svarat och ta oss en funderar på om vi går vidare, säger Lorents Burman (S).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa