Piteå kommun – därför svarar de inte på frågor om familjehemmet

Piteå kommun har inte velat besvara frågor om Norrans granskning av familjehemmet, varken detaljfrågor eller generella frågor. Nu har de meddelat varför.

14 maj 2019 11:40

Norran fick information på tisdagen att kommunen ska lägga ut en text i dag på sin hemsida eftersom de får frågor om varför de inte uttalar sig i media om det familjehemsärende som Norran berättat om.

Kommunikationschef Jeanette Ögren Viklund skriver att uppgifter som rör enskildas personliga förhållanden omfattas av sekretess.

”Sekretessen är stark och det är den enskilda individen som själv avgör om en uppgift ska bedömas som känslig. Det innebär att bara den uppgiften att en person är aktuell inom socialtjänsten kan omfattas av sekretess”, skriver hon.

Hon påpekar också att det är svårt att göra generella uttalanden utifrån enskilda ärenden utan att röja den enskilda. ”Det är också därför som socialtjänsten inte ska uttala sig om enskilda ärenden i media”, skriver hon.

Enligt henne rör många ärenden som aktualiseras i media barn som på grund av sin ålder inte kan ta ställning till om de vill att uppgifter om dem ska framföras i media. ”Detta gör att även om det i vissa fall redan har kommit uppgifter till medias kännedom så behöver socialtjänsten alltid ta ställning till om de uppgifter som förekommer omfattas av sekretess och förhålla sig till den. Ytterst handlar också socialtjänstens ställningstagande om att alla personer som på något sätt är aktuella inom socialtjänsten ska känna sig trygga med att socialtjänsten inte bidrar till att sprida uppgifter om dem till utomstående”, avslutar Jeanette Ögren Viklund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa