Nytt boende skjuts på framtiden – pengar saknas: ”Ett svek från Socialdemokraterna”

Byggstart för det nya vård- och omsorgsboendet på Erikslid skjuts på framtiden. Nu rasar pensionärsföreningarna: ”Det här är ett stort svek från Socialdemokraterna”, säger Valter Stenmark, SPF.

14 augusti 2019 06:15

De lokala pensionärsföreningarna har nu tillsammans lämnat över en kritisk skrivelse till kommunstyrelsen med kravet att den ursprungliga tidsplanen ska stå fast.

– Den information vi fått är att boendet ska stå inflyttningsklart 2021. Nu har man helt lyft bort äldreboendet från investeringsplanen, det är fullkomligt ofattbart, säger Aino Marklund, PRO.

I skrivelsen frågar de sig hur kommunen kan välja att ställa ”de allra sköraste, svagaste och multisjuka åt sidan och prioritera andra byggprojekt.”

När ska de inse hur stort behovet är, och hur mycket större det kommer att bli? Vi upplever att våra grannkommuner är bättre förberedda.

Pengar för själva byggprojektet finns redan avsatta, däremot ryms inte driftskostnaden för det nya boendet i socialnämndens nuvarande budget. Nämnden har tidigare varit tydlig med att ett ekonomiskt tillskott krävs för att boendet ska kunna byggas.

Inget tillskott

Iosif Karambotis (S), socialnämndens ordförande, bekräftar att det inte ser ut att bli något sådant tillskott. De väntade driftskostnaderna, cirka 90 miljoner kronor per år, finns inte med i det väntade budgetförslaget enligt förhandssignaler till nämnden.

Enligt den tidsplan kommunen gick ut med i Norran för drygt ett år sedan skulle byggandet starta i höst och huset vara klart för inflyttning år 2021.

Ni har tidigare sagt att boendet är en absolut nödvändighet?

– Jag måste som politiker se till helhetsbilden och var behoven är störst för tillfället. Just nu har socialnämnden en budget i balans, medan andra områden som skolan har stora behov, säger Iosif Karambotis.

Platserna behövs inte, menar du?

– Just nu har vi en stabil situation, det finns inget akut behov. Det kan visserligen ändras snabbt och på sikt är boendet fortfarande en nödvändighet, det är vi också tydliga med.

Enligt den tidigare planen skulle platser på Klockarhöjden stängas ned 2021.

Vad händer där?

– Inga platser kommer att läggas ned innan det nya boendet är på plats, det har vi ett fullmäktigebeslut på, säger Iosif Karambotis.

Hur länge kan kommunen skjuta på boendet, som ju är ett vallöfte?

– Ja, precis, men även partiernas löften måste anpassas efter verkligheten, då kommer löften i andra hand. Men jag hoppas att bygget kan påbörjas senast 2021 före nästa val, säger Iosif Karambotis.

”Stämmer inte”

Att platserna för tillfället inte behövs, håller inte pensionärsföreningarna med om.

– Det stämmer inte överens med verkligheten. Jag jobbar själv inom äldreomsorgen och vet att det är många som väntar, säger Anita Boström, SKPF.

– Den som idag erbjuds en plats, kan få den långt från sin nuvarande bostadsort. Om de tackar nej – har kommunen fortfarande uppfyllt kravet på erbjuda en plats, säger Aino Marklund.

– Men det är ju orimligt att förvänta sig att alla ska acceptera det, då väntar man hellre. Det handlar ju bland annat om hur en make eller maka mår, om de klarar av en långa resa för att hälsa på, fortsätter hon.

”Ett svek”

Valter Stenmark ser det som ”ett stort svek” från Socialdemokraternas sida.

– Hinner de inte uppfylla detta bygge de närmsta åren, som ju var ett vallöfte, då blir man ju rent förbannad, säger han.

Det är hög tid för Skellefteås politiker att vakna, tycker Aino Marklund.

– När ska de inse hur stort behovet är, och hur mycket större det kommer att bli. Vi upplever att våra grannkommuner är bättre förberedda.

”Till vilket pris?”

De ifrågasätter också visionen att alla ska bo hemma.

– Ja, men till vilket pris, alla varken vill eller kan göra det och med den omfattning av hemtjänst som krävs i många fall är frågan om det verkligen blir billigare, säger Anita Boström.

Det nya stöd- och omsorgsboendet på Erikslid

Det nya boendet beräknas bli cirka 8 000 kvadratmeter stort, och ska rymma cirka 120 platser. Det blir därmed dubbelt så stort som boendet Sunnanäng.

Tidigare har planen varit att bygga intill rondellen nedanför det nya villaområdet Eriksberg.

Någon ny tidsplan för byggstart och inflyttning finns ännu inte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa