Ny studie av Skellefteläkare: ”Ett glas om dagen ökar risken”

För män som dricker ett glas alkohol om dagen ökar risken att drabbas av en blodpropp. Det visar ny forskning som Magdalena Johansson, Skellefteläkare och doktorand vid Umeå universitet, gjort. Västerbottens-Kuriren skriver om studien.

7 maj 2019 11:32

– Att stora mängder alkohol är en riskfaktor för blodpropp var känt, men nu kan vi se att risken börjar öka redan vid en alkoholkonsumtion som många nog betraktar som måttlig, säger Magdalena Johansson, specialistläkare i internmedicin på Skellefteå lasarett och doktorand vid Umeå universitet.

Hon har studerat drygt 2 000 patienter som insjuknat i blodpropp, även kallat venös trombos.

Män som drack i snitt 4,8 glas alkohol i veckan löpte 20 procent högre risk att drabbas av sjukdomen än män som drack mindre än 0,9 glas alkohol i veckan, visar forskningen. Någon motsvarande riskökning kunde däremot inte ses för kvinnor som drack.

Venös trombos är en allvarlig kärlsjukdom som kan leda till förtida död. De vanligaste formerna är blodproppar i benen och blodproppar i lungorna. Mer än en av fem personer som drabbas avlider under det första året efter ha fått sin diagnos.

I avhandlingen påvisades även att kvinnor som idrottade minst en gång i veckan och kvinnor med fysiskt arbete löpte mindre risk att drabbas av venös trombos. Något sådant samband gick dock inte att se för män.

– Även om studierna inte ger svar om de direkta orsakssambanden, hoppas jag att resultaten ska motivera människor till en hälsosammare livsstil. Mindre alkohol och mer fysisk aktivitet har ju också många andra positiva hälsoeffekter. Ökad kunskap om riskfaktorer kan också hjälpa oss att förstå varför sjukdomen drabbar vissa men inte andra, säger Magdalena Johansson.

Nils Jonsson/Västerbottens-Kuriren

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa