Hög luftfuktighet ett problem i vården

Värmen och luftfuktigheten fortsätter att ställa till det för sjukvården. På grund av infektionsrisken har en handfull operationer vid Skellefteå lasarett och NUS skjutits på framtiden.

3 augusti 2018 15:18

– Det är en extrem situation som är ansträngande för både patienter och medarbetare, säger Annika Nordin-Johansson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ökad infektionsrisk

Värmeböljan och luftfuktigheten gör att kylsystem och portabla kylaggregat går på högvarv. Men problem uppstår ändå.

– Luftfuktigheten har varit över 90 procent utomhus. Det leder till i princip samma luftfuktighet inomhus, vilket också ger kondensproblem då luften kyls, säger Ulf Widmark, fastighetschef vid landstinget.

Inga operationssalar har stängts på grund av inomhusklimatet. Däremot har ett fåtal operationer flyttats fram vid Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus.

Vill garantera steril miljö

Värme och luftfuktighet kan leda till både en ökad infektionsrisk och ett försämrat sjukdomstillstånd för patienter, berättar Annika Nordin-Johansson.

– En risk är att man inte kan garantera att utrustningen är steril. Det är en bedömning som görs av personalen som opererar, vid varje enskilt tillfälle. Den risken måste naturligtvis ställas även mot risken att inte operera, säger Annika Nordin-Johansson.

Nu tror vi dock, utifrån väderprognoserna, att det snart kommer att bli kyligare ute och därmed förbättras situationen.

Hon påpekar emellertid att det rör sig om en handfull operationer som skjutits på framtiden. Inga operationer har ställts in.

– Nu tror vi dock, utifrån väderprognoserna, att det snart kommer att bli kyligare ute och därmed förbättras situationen.

Känner du till några risker eller incidenter som uppstått i sommar på grund av värmen?

– Jag känner inte till något. Men naturligtvis ska vi i slutet av sommaren noga följa upp hur verksamheten har fungerat, säger Annika Nordin-Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson