Längre väntetider till tandvården

Situationen är fortfarande ansträngd inom folktandvården i Skellefteområdet. ”Vi hoppas kunna rekrytera fler tandläkare i februari”, säger Anna-Maria Stenlund Berggren, tandvårdschef i Region Västerbotten.

24 augusti 2019 10:00

I november 2018 berättade Norran att det saknades tandläkare på alla kliniker i Skellefteområdet utom en. Läget ser ännu sämre ut i dag med ökade väntetider.

– I dag har ingen av klinikerna i Skellefteåregionen full bemanning av tandläkare och läget är mycket ansträngt med fyra ytterkliniker som saknar fast tandläkare. Dessa kliniker klarar dock sitt uppdrag med barn och sjuka patienter med hjälp av tandläkare från Anderstorp, City och Ursviken, men i och med att läget redan är ganska ansträngt på stadsklinikerna så blir det kännbart, säger Anna Hultman, verksamhetschef för Folktandvården Nord.

Det saknas tandläkare på alla kliniker utom en

– Det är en utmaning och vi gör vad vi kan nu med de resurser vi har och prioriterar akut tandvård, barn- och ungdomstandvård och vård till dem som har särskilda behov, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.

De patienter som har akuta problem, exempelvis värk och tappade plomber, hänvisas till tandakuten i Skellefteå.

Anna-Maria Stenlund Berggren berättar att bristen på tandläkare är stor i hela landet.

– Jag blev förvånad när jag hörde hur svårt läget ser ut även i andra regioner och landsting, säger hon.

Hela samhället konkurrerar om arbetskraft.

I början av september ska en stor nationell sammanställning av tandläkarbehovet göras för att få en samlad bild av läget.

– Det är stora pensionsavgångar och det råder även storstadssyndrom – att tandläkare söker sig dit.

Vad gör ni för att lösa situationen?

– Vi arbetar intensivt med rekrytering, både från utbildningar och utomlands inom EU samt med att försöka stimulera till ökad intern rörlighet. Vi hoppas kunna rekrytera några när nästa kull tandläkare avslutar utbildningen i Umeå i februari. Men många är intresserade av att stanna i Umeå eller söka sig söderut, säger hon.

Ett 70-tal tas in på utbildningen, men innan de är färdiga tandläkare försvinner 20–30 stycken till exempelvis läkarutbildning eller lediga platser söderöver.

– Samtidigt måste vi förstå att vi inte kommer att bli så många fler. Hela samhället konkurrerar om arbetskraft.

Enligt Anna-Maria Stenlund Berggren behöver folktandvården därför satsa mer på förebyggande insatser. Den nya tekniken erbjuder också möjligheter till icke-fysiska möten och effektivare sätt att hantera administration och kommunikation.

– Här sätter bara fantasin gränserna.

Här kan du se hur stor andel av de listade som får vänta mer än sex månader på rutinundersökningar på de olika tandvårdsklinikerna i norra länsdelen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa