Lång väntan på prostatacanceroperation

I Västerbotten är mediantiden att få en operation för prostatacancer 214 dagar enligt Prostatacancerregistret. Det nationella riktmärket är 46 dagar och för hela Sverige är mediantiden 92 dagar.

24 juli 2019 16:45

Varje dag får 25 män diagnosen prostatacancer och årligen drabbas ungefär 10 000 personer vilket gör prostatacancer till den vanligaste formen av cancer.

Enligt Prostatacancerregistret får en patient i Västerbotten vänta i 214 mediandagar på att få sin prostataoperation efter att diagnos är ställd. Detta innebär att i Västerbotten är väntetiden längst på att få sin operation. Blekinge toppar listan med 62 dagar men det är inget landsting som nå upp till de 46 dagarna som är det nationella riktmärket.

- Tittar man på hur vården fungerar i olika delar av landet och mellan olika samhällsgrupper så råder det inga tvivel om att cancervården är ojämlik och att många är oroliga för att drabbas, det märks inte minst på intresset för vår försäkring, säger Kent Andersson som är en av grundarna till Alivia Cancervårdsförsäkring.

Väntan på prostatacanceroperation, mediantid antal dagar 2018

Blekinge 62

Södermanland 66

Halland 69

Kalmar 69,5

Kronoberg 76

Jönköping 77

Örebro 79

Västmanland 90

Östergötland 91

Stockholm 96,5

Västra Götaland 98

Värmland 103

Skåne 118,5

Uppsala 132

Dalarna 142

Västerbotten 214

Riket 92

Källor: Prostatacancerregistret utfall 2018

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Hortlund

Ämnen du kan följa