Landstinget: Test med gratisbuss för asylsökande blir permanent

Efter att vårdpersonal larmat om att asylsökande ofta uteblir från läkarbesök, infördes försök med gratis bussresor till Skellefteå lasarett. Projektet har sedan utvidgats och blir nu permanent.

30 oktober 2018 14:51

Det fanns en oro från vårdpersonalens sida att uteblivna besök hade ekonomiska orsaker. Efter ett pilotförsök 2014 vid Skellefteå lasarett visade sig teorin kunna stämma – när asylsökande erbjuds gratisbuss var det fler som dök upp till läkarbesök.

Positiva effekter

2015 påbörjades ett utvidgat försök. När vårdkallelser skickades till asylsökande bifogades alltid ett färdbevis. Dessa kunde de asylsökande nyttja för bussresor med Länstrafiken.

Ja, det har visat sig väldigt lyckat. Och färdbeviset blev ett smidigt sätt att förse de asylsökande med ersättning för resan, för just den biten var lite rörig i början.

Projektet har varit så lyckat att landstingsstyrelsen nu beslutat sig för att permanenta det. När fler kommer till sina bokade besök blir vårdens planering effektivare, genom att vårdresurserna nyttjas på ett bättre sätt. Det ses som en stor vinst av landstinget.

– Ja, det har visat sig väldigt lyckat. Och färdbeviset blev ett smidigt sätt att förse de asylsökande med ersättning för resan, för just den biten var lite rörig i början, säger Peter Olofsson (S) landstingsstyrelsens ordförande.

Bussar för asylsökande ger effekt

Undviker taxi

Orsaken till att det är svårt att betala ut ersättning till den som är asylsökande är att de sällan har ett bankkonto. Det är en krånglig sak att lösa under asylprocessen. Migrationsverket betalar ut sin ersättning via Ica-kort. Men den lösningen kan inte landstinget tillämpa, framgår av ärendets beslutsunderlag.

En utvärdering av försöken som gjorts med färdbevis visar att vårdenheterna är positiva. Det har bland annat haft som effekt att dyrare lösningar, exempelvis taxiresor, kan undvikas.

Kostnaden för färdbevisen beräknas för helåret 2018 bli cirka 220 000 kronor. Det finansieras via Migrationsverkets schablonersättning för vård av asylsökande.

Inför gratisbuss för asylsökande
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa