Ingen ökning av väntetider på grund av bygget

Verksamheten har fungerat bra trots renoveringen. Det anser David Löfgren, medicinsk chef vid ortopeden i Skellefteå: ”Vi var oroliga inför detta”.

21 februari 2019 06:15

– Men snart kommer vi att vara igång med full kapacitet. Jag måste säga att de lyckats bra med projektet.

Han påpekar också att vårdhygien har gjort extra mätningar inne i operationssalarna för att ha koll på bakterierna.

– I vår implantatkirurgi sätter vi in främmande material i kroppen och det är extra infektionskänsligt, säger han.

Samordning

Enligt David Löfgren har i huvudsak ortoped- och kirurgkliniken samt kvinnokliniken fått samsas om bortfallet i kapacitet för att kunna genomföra större kirurgi och mer angelägna operationer.

–Vi har försökt kompensera det genom att öka produktionstakten per dag per sal. Det har inneburit att vi har fått planera lite mer mellan klinikerna.

Enligt honom fanns inte kapacitet för Umeå och Lycksele att ta över patienterna.

Till Piteå

De som krävt att få operation inom vårdgarantitiden på 90 dagar har i vissa fall fått åka till andra län. Det senaste halvåret har ortopedpatienterna i huvudsak åkt till Piteå. Men det är inte fler ortopedpatienter som fått vård utomläns än under 2017 och enligt statistiken har väntetiderna inte öka nämnvärt.

För höft- och knäproteser är väntetiden i dag cirka fyra månader. För titthålsoperationer i knä och handoperationer är den tre till fem månader. Väntetiden för enklare fotkirurgi har ökat något.

– Men det beror även på att det är sämre tillgång på operatörer.

Han berättar att det varit mycket omflyttningar och en del buller. Men han tycker att renoveringen har hanterats väl.

– Eftersom det är komplext att renovera på operationsavdelningen skulle man normalt flytta verksamheten, men det var inte möjligt här. Vi måste hålla igång den akuta och planerade kirurgin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa