Hälsocentral anmäld till Arbetsmiljöverket

I juni inkom fyra anmälningar från skyddsombud till Arbetsmiljöverket mot en hälsocentral i Skellefteå.

16 juli 2019 11:30

Det var i mars som skyddsombuden på arbetsplatsen lämnade in en skriftlig framställan enligt arbetsmiljölagen. I framställan påtalades risken för ohälsa på grund av trångboddhet, lokaler som inte är anpassade för den verksamhet som bedrivs och bullrig ljudmiljö.

Arbetsgivaren lämnade ett svar på framställan i slutet av mars men ingen kort- eller långsiktig plan på åtgärder fanns med. Då en ny chef för primärvården nyligen hade anställts så önskade arbetsgivaren anstånd till sista maj. Varken ny plan eller svar inkom efter sista maj och nu är hälsocentralen anmäld för prövning hos Arbetsmiljöverket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Hortlund

Ämnen du kan följa