Fyraåring flyttas till biologisk pappa i Piteå – som hon aldrig bott hos: ”Blev apatisk och kissade på sig”

Efter att aldrig ha sovit en natt hos sin biologiska pappa fick fyraåringen mindre än en vecka på sig att förbereda flytten till honom. Det ändrades i sista sekund, men datumet är bara framflyttat. ”Socialtjänstens beslut kommer ge flickan trauman för livet”, säger familjehemsmamman.

10 maj 2019 06:15

Den lilla flickan, som vi väljer att kalla Emmy, kom till familjehemmet strax utanför Skellefteå bara timmar efter födseln i januari 2015. Hennes biologiska mamma var 13 då hon blev gravid, nyss fyllda 14 var hon mamma. Pappan var 16 år.

Fyraåringen är placerad via socialtjänsten i Piteå, och har endast bott i familjehemmet.

”Står maktlösa”

Norran besöker familjehemsföräldrarna som berättar om situationen, oron för flickans mående. Hon har uppvisat starka stressreaktioner efter samtliga tillfällen hon varit ensam med den biologiska pappan. Vid ett tillfälle fick hon tas till akuten.

På kylskåpet hänger en bild som Emmy har ritat. Den är på familjehemsmamman med en gravidmage. Emmy tror att hon först har legat i sin biologiska mammas mage, och sedan hamnade i familjehemsmammans mage.

– Hon är så liten, men hon processar det här med att ha två föräldrapar. Vi har alltid varit måna om att hon ska veta var hon kommer från och ha en relation till sina biologiska föräldrar, men det som händer nu skadar henne, säger familjehemsmamman.

Den tvära flytten stoppades, men inte permanent. Den nya planen är att flickan ska flytta i juli.

– Det är en frivillig familjehemsplacering, som pappan när som helst kan säga upp. Socialtjänsten har gjort en helomvändning, efter att ha hävdat att flickan kan ta allvarlig skada om hon flyttas från oss, säger de nu att de inget tänker göra. Vi står maktlösa.

Byte av föräldrar

Det här fallet är speciellt – anser de flesta involverade. Dels utifrån att flickan varit placerad så länge, hela sitt fyraåriga liv. Dels eftersom hon aldrig bott med de biologiska föräldrarna. Det är med andra ord inte tal om en ”hemflytt” utan det handlar mer om ett byte av föräldrar. Det är inte okomplicerat, hävdar experterna, utan kan orsaka bestående trauman hos barnet. Det hävdar en psykolog som socialkontoret anlitat för att bedöma flickans mående och det har även socialtjänsten hävdat – tills nu.

– En abrupt flytt, inom ett par dagar, har aldrig varit på tapeten, vi blev chockade när vi fick samtalet, säger familjehemsmamman.

Familjehemsflickan – socialtjänstens förklaring: ”Det är politikernas vilja”

Stöttade familjehemmet

När man läser handlingarna i ärendet, socialtjänstens utredningar och deras ansökan hos tingsrätten om att få flytta över vårdnaden till familjehemmet, framgår tydligt att socialtjänsten alltid ansett att familjehemmet är bästa lösningen – sett till flickans behov.

När ett barn vistats länge i ett familjehem, över tre år, och om det är ”uppenbart bäst för barnet att rådande förhållande kvarstår”, kan socialtjänsten ansöka om en vårdnadsöverflytt. Det innebär att familjehemmet utöver den faktiska vårdnaden även får den juridiska vårdnaden.

Mamman var väldigt ung

Men speciellt med detta fall är även att de biologiska föräldrarna inte har varit olämpliga. Barnet flyttades vid födseln på grund av föräldrarnas unga ålder.

När pappan i mars 2017 ville att flickan skulle flytta hem träffade han henne en gång i månaden, och aldrig utan familjehemsföräldrarna. Då var han 18 år och gick sista året på gymnasiet. Han kände sig redo att ta hem sin dotter. Men han förstår vid detta tillfälle att en förutsättning är att de stärker sin relation. Det säger den idag drygt 20-åriga pappan till Norran.

Det är här problemen börjar, enligt familjehemsföräldrarna. Pappan, som idag hunnit skaffa eget boende, jobb och har en sambo, har en annan syn på saken.

Familjehemsflickan: Den biologiska pappan – ”Jag har motarbetats sedan starten”

Umgänget avbröts abrupt

Socialtjänsten påbörjade en utredning av hans föräldralämplighet. Fyra träffar planerades, två blev av. Sedan avbröts det hela abrupt på socialtjänstens initiativ. Bakgrunden var Emmys reaktioner, både före och efter träffarna. Bilden bekräftas av socialtjänstens egen utredning, samt av en psykolog. Flera orosanmälningar om flickans reaktioner i samband med umgängena skrevs, från BVC, läkare, psykolog och förskola. Något Norran fått bekräftat.

Läkaren förklarade att beteendet berodde på att barnet utsatts för en alltför stor stress, och även från akuten skrevs nu en orosanmälan.

Efter att försöket med umgängena avbröts sommaren 2017, har pappan varit själv med flickan tre gånger. Samtliga tillfällen har orsakat starka reaktioner hos flickan, berättar familjehemsföräldrarna. Det syns även i flera handlingar, exempelvis efter att tingsrätten gav den biologiska pappan rätt att hämta flickan på förskolan. Reaktionerna beskrivs i en inlaga till hovrätten, som stoppar ytterligare hämtningar.

Psykologen: ”Reagerar som ett akut hot mot överlevnad”

”Bet och slog sig själv”

Vid detta tillfälle har tingsrätten ännu inte avgjort målet som handlar om en vårdnadsöverflytt till familjehemmet. Efter att domen kommit, som säger att flickan ska lämna familjehemmet, sker ytterligare två hämtningar. Liknande reaktioner inträffar. Familjehemsmamman berättar:

– Emmy, som fyllt fyra, kröp upp i soffan och började tala bebisspråk, sedan var hon helt tyst och okontaktbar i tjugo minuter, reagerade inte på något. Sedan började hon gråta och skrika, bet sig själv, slog sig själv och blev sedan tyst igen.

De tog flickan till akuten.

– Läkaren förklarade att beteendet berodde på att barnet utsatts för en alltför stor stress, och skrevs en orosanmälan.

Okontaktbar

Stressreaktioner där Emmy bland annat blir okontaktbar finns även beskrivna av en socialtjänsthandläggare. Hon observerade då den biologiska pappan hämtade på förskolan, samt under kvällen då flickan skulle sova. Nattningen är orolig. När hon lämnar hemmet ber hon dem skicka sms varje gång Emmy vaknar, gråter eller är orolig under natten. Det kommer nio sms.

Socialnämndens ansökan om att låta flicka stanna i familjehemmet avslås alltså i tingsrätten. Domen kom i december 2018 och har inte överklagats.

Här slås fast att en överflyttning till pappan ska ske. Men i rättens bedömningar framgår att det handlar om en successiv flytt, en återföring som ska ske på Emmys villkor. ”Enligt vad som kommit fram i målet har föräldrarna inte motsatt sig detta” skriver rätten.

I domen framgår att socialtjänsten hela tiden argumenterat för att flickan ska stanna i familjehemmet.

Är det fortfarande vad ni vill?

– Det handlar inte om vad vi vill. Det måste alltid handla om vad som är bäst för Emmy. Det är absolut bäst för flickan att växa upp i det hem som hon rotat sig i, säger familjehemspappan.

Men ni vet att man aldrig kan räkna med att få behålla ett placerat barn?

– Det vet vi, och vi har haft andra placerade barn som flyttat tillbaka till biologiska föräldrar. Den stora skillnaden nu är att Emmy far illa.

Nu handlar det inte om en ”successiv flytt” längre, fortsätter familjehemsmamman:

– Den biologiska pappan tänker inte vänta på att de byggt upp en relation, vilket var överenskommelsen. Hon är otrygg med honom och vi ser inte hur det ska gå till.

I dagsläget går umgänget inte framåt – utan bakåt, enligt familjehemmet, som redogjort om det för socialkontoret – utan att få någon respons.

Barnet vägrade

Enligt planen skulle den biologiska pappan och hans sambo för en vecka sedan på nytt försöka vara helt ensam med flickan.

– Hon vägrade, vilket hon visade tydligt med både ord och kropp. Efter tre timmar åkte de hem, utan Emmy, säger familjehemsmamman.

Socialtjänsten har sagt att vi inte får ta Emmy till akuten om hon blir apatisk, istället ska vi ringa till socialjouren som ska göra en bedömning via telefon. Vi får inte heller neka pappan att ta med henne, oavsett om hon gråter eller protesterar.

Emmys mående försämras nu konstant, berättar hon.

– Hon säger ”du är inte min pappa” och hon kissar på sig under hans besök, vilket hon inte gjort på mycket länge.

”Nekas besöka akuten”

Emmy förstår inte vad det innebär att hon ska flytta, fortsätter hon.

– Hon förstår bara att någon vill ta hennes föräldrar från henne, ibland törs hon inte gå ut eftersom hon är rädd att den biologiska pappan ska ”ta henne.”

Förra gången umgänget resulterade i liknande reaktioner hos barnet avbröt socialtjänsten umgänget. Nu är inställningen en annan.

– Socialtjänsten har sagt att vi inte får ta Emmy till akuten om hon blir apatisk, istället ska vi ringa till socialjouren som ska göra en bedömning via telefon. Vi får inte heller neka pappan att ta med henne, oavsett om hon gråter eller protesterar.

Hur mår ni idag?

– Emmy har varit hos oss sedan hon var ett par timmar gammal, vi såg hennes första steg och hörde hennes första ord. Vi är hennes psykologiska föräldrar, vi reagerar nog som vilken förälder som helst som ser sitt barn fara illa.

De säger till oss att det bästa för Emmy vore att stanna hos oss, att detta inte är utifrån barnets bästa. Men att de är bakbundna, att de inte kan göra något.

Hon tillägger:

– Med den skillnaden att om de flyttar Emmy nu tror jag inte att vi får se henne igen. Det är en smärtsam tanke att ta in.

Förklaringen familjehemmet fått från socialtjänsten i Piteå är att domen förändrade allt. De argument som lagts fram är prövade – och resulterade inte i en vårdnadsflytt.

– De säger till oss att det bästa för Emmy vore att stanna hos oss, att detta inte är utifrån barnets bästa. Men att de är bakbundna, att de inte kan göra något, säger familjehemsmamman.

”Smärtsamt att ta in”

Familjehemmets advokat hävdar att detta inte stämmer, utan att finns åtgärder som socialtjänsten kan vidta, exempelvis ett flyttningsförbud.

Familjehemmets ombud: ”Det är helt obegripligt, en katastrof för barnet”

Hon fortsätter:

– Socialtjänsten har också sagt att separationen från oss blir så uppslitande för Emmy att det är bäst att det bara sker en gång. Att hon flyttas för att aldrig komma tillbaka.

Familjehemmet är starkt kritiskt till socialtjänstens agerande.

– Det här livsavgörande beslutet som de tagit kommer påverka hela Emmys liv, och ändå tycks det inte vara taget med hänsyn till hennes behov, utifrån deras utredningar eller överenskommelsen i domen. Allt det frångår man nu. Det är inte längre barnets bästa som är vägledande, utan den biologiska pappans vilja, även om Emmy skadas för livet.

Krönika: Därför skriver vi om familjehemsflickan
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa