Fallet Emmy: Socialtjänsten försökte dra loss flickan från familjehemsmamman – barnet fick uppsöka akuten efter första natten hos pappan

Det blev en dramatisk överlämning när Emmy i helgen skulle sova första natten hos sin biologiska pappa. Efter hemkomsten till familjehemmet fick flickan tas till akuten: ”Hon slutade helt ge respons när vi pratade med henne”, säger familjehemsmamman.

13 maj 2019 18:30

Familjehemmet, den biologiska pappan och hans sambo träffades i lördags för överlämningen. På plats fanns även en familjebehandlare från socialtjänsten. Över tre timmar tog överlämningen, där familjebehandlaren vid ett tillfälle försökte dra loss flickan som klamrade sig fast runt familjehemsmammans hals.

Läkarna tycker att Emmy utsätts för trauman när hon tvingas bli lämnad utan att vara redo för det, de säger också att hanteringen riskerar att ge henne posttraumatiskt stressyndrom.

Filmade händelsen

Norran har tagit del av två filmer. Dessa visar bland annat hur familjebehandlaren säger att ”man inte kan låta barnet bestämma” när familjehemsmamman sagt att hon vägrar ”bända loss Emmy.” Familjebehandlaren svarar ”då får jag göra det”, vilket hon också försöker. Den biologiska pappan bekräftar händelsen.

– Hon frågade först, sedan tog hon Emmy under armarna och försökte, men släppte då Emmy inte ville, säger han.

Inför den nya umgängesplanen där Emmy, 4, ska överföras till sin biologiska pappa, varnade en psykolog för konsekvenserna av en alltför snabb flytt. Att flickan kan reagera med att vända sig inåt och uppvisa självskadebeteende, har socialtjänsten tidigare uppmärksammat socialnämnden på.

Slutar prata

Efter hemkomsten till familjehemmet i söndags blev flickan okontaktbar. Hon fick föras till akuten, som ordnade läkartid på BVC. En första kontakt har också tagits med barn- och ungdomspsykiatrin, berättar familjehemsmamman.

– Läkarna tycker att Emmy utsätts för trauman när hon tvingas bli lämnad utan att vara redo för det, de säger också att hanteringen riskerar att ge henne posttraumatiskt stressyndrom.

Den biologiska pappan kan inte förstå Emmys reaktioner.

Kan ni behöva ta det lugnare, för Emmys skull?

– Som jag ser det är det inte hos mig Emmy mår dåligt, det har gått jättebra i helgen. Jag är orolig över hur hon mår i familjehemmet, säger han.

Han anser att reaktionerna beror på att familjehemmet förberett barnet dåligt. Han känner till besöket till akuten.

Fördröjning

När hovrätten för drygt ett år sedan stoppade det utökade umgänget, efter att Emmy uppvisat liknande reaktioner, upplevde parterna saken på samma sätt som nu. Pappan underströk hur bra det gick hos honom. Familjehemmet hur dåligt hon mådde efteråt. Men att reaktionerna var allvarliga finns också observerat av oberoende parter, handläggare, psykolog och förskola. Om fördröjning i reaktioner skrev sedan en enhetschef vid socialkontoret till hovrätten, att barn ofta uttrycker reaktioner först i efterhand ”och då i den miljö de är trygga i.”

Hur känner du inför det, när hon reagerar genom att inte bli kontaktbar?

– Ja, vi har ju pratat om att det här kan hända, reaktionerna. Men de ser ju inte hur hon har det hos mig, hur bra det gått, reaktionerna kommer hos dem, säger den biologiska pappan.

Familjehemsföräldrarna har fått höra från både pappan och familjehemsbehandlaren att de måste ”förbereda barnet bättre”, inför umgängen, övernattning och flytt.

– Vi förstår inte vad mer vi kan göra, vi har aldrig någonsin nekat den biologiska pappan ett umgänge, när det stoppats tidigare har det varit av hovrätten eller socialtjänsten, på grund av att Emmy har mått dåligt, säger familjehemsmamman.

Kan ni inte förbereda henne mer?

– Vi försöker uppmuntra henne, och säga att det ska bli roligt. Men jag drar gränsen vid att med våld slita loss henne ur famnen.

Ingen från socialtjänstens sida har kontaktat familjehemmet efter akutenbesöket för att höra hur Emmy mår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa