Därför får familjehemmet inte träffa Emmy: Ombudet – ”Straffet går ju ut över barnet”

Att familjehemmet talat med media och även spelat in samtal med socialtjänsten i Piteå lyfts av handläggare fram som ett skäl till att Emmy, 4, flyttades tvärt. ”Man väljer att bestraffa flickan”, säger ombudet Jörgen Frisk.

18 juni 2019 06:15

Det framkommer på ett möte som familjehemmet nyligen kallades till av socialtjänsten i Piteå.

Norran har flera gånger berättat om Emmy, som tillbringat hela sitt liv hos familjehemsföräldrarna, men som nyligen flyttades tvärt till sin biologiska pappa. Orsaken till att familjehemmet talade med Norran, var att de kände bestörtning över att flytten forcerades, att man inte följde överenskommelsen från en tingsrättsdom.

Planen var tidigare att flickan skulle fortsätta ha umgänge med familjehemmet och att flytten till pappan skulle ske gradvis. Men det blev ingen gradvis flytt – inte heller blev det fortsatt umgänge.

Experter varnar

Det är ett agerande som experter varnat för. De rekommenderar inte att barn tas abrupt från sina primära anknytningspersoner. Oberoende parter har också dokumenterat Emmys stressreaktioner efter umgängen med pappan.

Utifrån de här sakerna bedömer vi att Emmy for mer illa av att vara kvar hos er, än av ett plötsligt uppbrott.

På mötet i förra veckan, som Norran tagit del av via en inspelning, säger socialtjänstens handläggare bland annat att de anser att familjehemmet genom att tala med media ”brutit mot familjehemsavtalet” som säger att man ska vara varsam med uppgifter om barnet. Att det därför blivit omöjligt att samarbeta med dem. Socialtjänsten har också gjort bedömningen att familjehemmet inte ”stöttat Emmy” i umgängesprocessen eftersom de ”överför sina egna känslor på barnet”.

– Utifrån de här sakerna bedömer vi att Emmy for mer illa av att vara kvar hos er, än av ett plötsligt uppbrott, säger handläggaren.

Sparsamt umgänge

Det var när Emmy var drygt två år gammal som pappan uttryckte önskemål om att ta hem dottern på sikt. Från början var alla parter, biologiska föräldrar och socialtjänst, inställda på att flickan skulle växa upp i familjehemmet. Det framgår i en utredning från december 2017. Den utredning som mynnar ut i att socialtjänsten ansöker om att få flytta vårdnaden till familjehemmet.

Tackade nej

I utredningen uppger socialtjänsten att de vid flickans födsel bedömt att pappan kunnat ta hand om sin dotter. Men att pappan, då 16 och Emmys farmor tackade nej. Det är enligt socialtjänsten också anledningen till att umgänget såg ut som det gjorde – endast tre timmar varje månad. Umgänget var inte planerat utifrån en kommande återförening, utan utifrån Emmys rätt att känna till sitt ursprung.

Under mötet säger en socialtjänsthandläggare:

– Jag vet att det antagligen sades till er att det här är en uppväxtplacering. Det här lilla barnet som är nyfött kommer att stanna hos er. Och jag tror att ni känslomässigt gjort henne till ert barn.

Hon fortsätter med att förklara att deras starka känslor ”påverkar Emmy och dem själva mer än de tror”, att det kan vara en orsak till Emmys starka reaktioner.

Vill inte ”driva frågan”

Socialtjänsten säger också att de kan ”välja om de ska driva umgängesfrågan eller inte”. Just nu tänker de inte göra det.

Familjehemmets ombud, Jörgen Frisk, säger att flickan inte bara förlorar familjehemsföräldrarna, utan också syskon, mor- och farföräldrar och vänner.

– Och ni säger att det inte är viktigt nu?

Socialtjänsten öppnar dock upp för att engagera sig i ärendet igen – om familjehemmet tar tag i sin sorg och ”taggar ned.”

Familjehemmet erkänner att processen är tuff, men säger att flickan mått dåligt av umgängena med den biologiska pappan. De tycker att de står som en garant för att hon inte ska fara illa och att socialtjänsten också borde göra det.

– Då vänder ni det mot oss. Trots att vi ger er tips på hur man bäst ska trygga hennes mående och för att vi ska kunna genomföra flytten i en takt som är bra för henne. Ni har ju förstått det här helt fel, säger familjehemspappan.

Det är en utpressningssituation mot mina klienter, de säger att de ska hjälpa dem med umgänget om de ”lugnar ned sig”. Socialtjänsten bryr sig inte ett dugg om flickans mående, det här är ren bestraffning för att de talat med media.

Han är även kritisk till att socialtjänsten anser att de inte ”stöttat flickan vid umgängena.”

– Eftersom ni inte varit på något av våra umgängen, trots att vi har bjudit in er. Ni har gjort bedömningen att vi inte stöttar (Emmy), var har ni fått den informationen? säger familjehemspappan.

”Utpressning”

Något tydligt svar ger inte handläggarna: ”De har gjort en bedömning.”

Jörgen Frisk är kritisk:

– Det finns barnpsykologer, läkare som kan det här med barn, som säger att det här är direkt farligt. Då sitter ni och säger ”vi gör bedömningen”. Ni kör över all expertis. Vad har ni för utbildning för att säga att experterna är idioter?

I efterhand säger Jörgen Frisk om mötet:

– Det är en utpressningssituation mot mina klienter, de säger att de ska hjälpa dem med umgänget om de lugnar ned sig. Socialtjänsten bryr sig inte ett dugg om flickans mående, det här är ren bestraffning för att de talat med media, säger Jörgen Frisk.

”Vilket ärende?”

Han har bett Piteå kommun lämna över ärendet till en annan kommun.

– Deras svar var ”vilket ärende?” att det inte finns något, det är avslutat. Jag tror inte att de tänker följa upp hur flickan mår.

Norran har kontaktat den biologiska pappan, som inte vill uttala sig om utvecklingen.

Norran har också sökt Piteås socialchef utan framgång. Vi ville bland annat fråga följande: Att det inte finns ett ärende, betyder det att ingen följer upp hur flickan mår? Ni lovar att hjälpa familjehemmet få umgänge om de ”taggar ner”. Vad menar ni med det?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa