Axelsmärtor visade sig vara något annat – patienten avled

Patienten uppsökte en hälsocentral i Västerbotten på grund av svåra axelsmärtor, men det visade sig att smärtorna inte berodde på det man först trodde.

29 augusti 2019 10:49

Då patienten gjort tunga lyft och tidigare haft axelledbesvär bedömdes smärtorna ha koppling till de tidigare besvären och patienten blev inlagd och fick smärtlindring.

Men patientens tillstånd försämrades och när patienten fördes till ett av Västerbottens sjukhus konstaterades en mycket allvarlig infektion som ledde till blodförgiftning.

Trots att akuta insatser vidtogs så gick patientens liv inte att rädda.

Region Västerbotten har nu utrett händelsen och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Ärendet har också anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabeth Eriksson