Utsläppt av förorenat vatten: ”Det är anmärkningsvärt att problemet inte är åtgärdat”

Boliden har fortfarande inte åtgärdat problemet i Saivatjtjärnarna, intill byn Loholm, där avfallssanden från gruvverksamheten i Laisvall deponerades. Vattnet i tjärnarna är tidvis mycket grumligt.

28 oktober 2015 19:00

Hösten 2011 hittade Alex Dahlberg två döda sångsvanar i området. Svanarna skickades till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, som konstaterade att svanarna dött av blyförgiftning.

Alex Dahlberg berättar att ett stort antal sångsvanar har under de senaste åren uppehållit sig i Saivatjtjärnarna. I samband med det har man sett omfattande grumlingar.

Man antog att det var svanarnas rotande på botten i sin jakt på föda som orsakade grumlingarna. Då rivs sedimentet upp och vattnet grumlas. Efter beskedet från SVA, som kom i början på 2012, krävde länsstyrelsen åtgärder av Boliden Mineral, trots detta finns problemet fortfarande kvar.

Alex Dahlberg är orolig över att ingenting händer.  Vattnet i bäcken som kommer från Saivasttjärnarna är grått och grumligt.

 – Det är förorenat vatten som nu rinner rakt ut i Aisjaure.  Boliden borde ha kunnat sköta detta bättre, säger Dahlberg.

Miljöpersonal oroliga

Av samma åsikt är både Barbro Edin, hälsoinspektör vid Arjeplogs kommun och David Berggård, länsstyrelsens miljöenhet.

– Det har pågått utsläpp i minst två veckor nu, jag har vid två tillfällen tagit bilder och skickat in till länsstyrelsen, säger Barbro Edin.

David Berggård anser att det är anmärkningsvärt att problemet inte är åtgärdat.

– Vi har ställt krav för ganska länge sedan, det är beklagligt att bolaget inte kommit tillrätta med detta. Eftersom vi vet anledningen till varför vattnet grumlas så borde de finnas möjlighet att åtgärda det. De utredningar som har gjorts har inte gett effekt. Nu står vi på ruta ett, det är inte tillfredställande, säger han. Han uppger också att de kommer att ha ett möte med bolaget om någon vecka.

Bolidens miljöchef Pia Lindström, anser inte att det har tagit orimligt lång tid att komma till rätta med problemet.

– Under 2012 började vi inventering av arter som påverkas av bly. Vi täckte även med morän under vintertid.  Utredningen tar tid för vi arbetar seriöst med detta, säger Lindström.

Åtgärder?

De har också försökt att med hjälp av gasolkanon skrämma bort svanarna, utan effekt.

Hur det ska lösa problemet kan inte Lindström svara på.

– För närvarande finns inga förslag på åtgärder, länsstyrelsen har begärt komplettering i ärendet och de kommer vi att skicka in till länsstyrelsen under sommaren 2016, säger hon.

Ann-Christine Holmgren/NN

Gruvbrytningen

Gruvbrytningen i Laisvall pågick 1943-2001, 1964 anlades sand- och klarningsmagasin i Tålmakdalen. En damm byggdes så att vattenståndet i Saivatjtjärnen skulle kunna höjas. Avrinningen leddes via kanal förbi Loholmsviken till sjön Aisjaure.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa