Utreder flytt av fritidsgård och bibliotek

Fritidsgården och närbiblioteket i Skelleftehamn kan komma att flyttas från Folkets hus. Kultur- och fritidskontoret kommer att ta ställning till det. ”Det ska göras en genomgång om det går att flytta dem till Örjanshallen”, säger förvaltningschef Leif Gustafsson.

11 oktober 2018 20:00

Bakgrunden är ombyggnationerna på Örjanshallen i Skelleftehamn, vilket Norran skrivit tidigare. I samband med det och i och med att ortens bowlingverksamhet lagts ner frigörs ytor i Örjanshallen. Som en del i omgörningen ingår också att gymavdelningen flyttas till före detta bowlinghallen. Nuvarande gymlokal kan därför nyttjas för annat.

Nu ska kultur- och fritidskontoret utreda om det är möjligt att lägga de båda verksamheterna innanför dörrarna i Örjanshallen. Det har både fritidsnämnden och kulturnämnden nyligen beslutat.

Ser fördelar

En fördel är att samla fler verksamheter under samma tak och i närhet till skolor, vilket skett i Boliden, Byske och Bureå. På de orterna har det bidragit till god effektivisering. Det säger både Leif Gustafsson och fritidsnämndens ordförande Daniel Ådin (S).

För Skelleftehamns del har fritidsgården och närbiblioteket större lokaler i dag än de kan erbjudas i Örjanshallen. Därför ska en framtida flytt och konsekvenser av det nu utredas.

– Om det visar sig att det går att rymma både fritidsgården och biblioteket i Örjanshallen så kan det bli bra med fler verksamheter under samma tak, säger Emilia Hallin (S), kulturnämndens ordförande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Israelsson

Ämnen du kan följa