Trendbrott: Norrans upplaga ökar

För första gången på över 25 år ökar Norrans upplaga. Plus 600 i den senaste TS-mätningen. ”Det är otroligt positivt att de betalande kunderna ökar och att vi nu ser ljuset i tunneln”, säger Norrans chefredaktör Marcus Melinder.

7 mars 2019 07:00

Varje år presenterar TS Mediefakta upplagesiffror för landets dagstidningar. De senaste åren har det inte varit någon trevlig läsning för landets tidningschefer, men i år kan Norrans chefredaktör Marcus Melinder glädjas över siffrorna. 2018 års upplageuppgång med 600 nya betalande kunde gör att upplagan hamnar på 19 100.

– Känslan är otroligt positiv, säger Marcus Melinder.

Efter en lång period av konstant nedåtgående upplagekurva, där Norran har tappat 12 000 betalande kunder på två decennier, ser nu Marcus Melinder en vändning.

– Vi har valt att ta betalt för vår journalistik digitalt och nu visar det sig att läsarna är villiga att betala. Det kommer att bli jätteintressant att följa nästa års siffror för att se om uppgången fortsätter, säger Marcus.

Utmaningarna är många för tidningshusen runt om i landet där flera faktorer samverkar, papperstidningen får färre prenumeranter, annonsintäkterna minskar och prenumeranternas medelålder ökar.

– Ökningen är till hundra procent digitala kunder, papperstidningsupplagan fortsätter att minska. Vi ser att många som slutar att läsa papperstidningen går över till eNorran, det vill säga att läsa papperstidningen i digitalt format, säger han.

Vill man vara lite högtravande kan man säga att våra kunder inte bara köper en tidning utan även att de stöttar demokratin.

Marcus Melinder menar att det mest positiva med ökningen är att Norran har fått en helt ny kundgrupp som är mellan 30 och 40 år. En kundgrupp som väljer att betala för lokal journalistik via Norrans Plus-abonnemang. En av orsakerna till ökningen i TS-mätningen är att man från 2017 får räkna med dessa plus-kunder i statistiken.

– Den gruppen som är betydligt yngre än våra papperstidningsläsare har förmodligen läst oss gratis tidigare, men nu har de blivit betalande kunder.

Trots att Marcus Melinder är helt övertygad om att Norran kommer att ta sig igenom alla kriser och så småningom bli lönsam igen så är det alldeles för tidigt att blåsa faran över för den lokala journalistiken. För att kunna överleva på sikt behöver Norran fortsätta att kunna ta betalt för sin journalistik, förklarar han.

– Vi är helt beroende av läsarnas stöd. Ju mer stöd vi får desto mer kan vi granska samhället, skildra idrotts- och kulturliv samt förmedla familjenyheter och hålla igång samhällsdebatten. Vill man vara lite högtravande kan man säga att våra kunder inte bara köper en tidning utan även att de stöttar demokratin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Eriksson

Ämnen du kan följa