Tjamstangården ser ut att räddas trots stram budget

Malå kommun går fram med en avskalad budget som präglas av besparingar. Däremot ser det ut som att Tjamstangården och samarbetet med Region Västerbotten blir kvar.

7 juni 2019 09:00

Malå kommuns arbete med att få budgeten i balans fortsätter. Som Norran tidigare berättat har omsorgsnämnden utrett två alternativa nedläggningar av särskilda boenden: Tjamstangården och en avdelning på Furugården.

Att lägga ned Tjamstangården innebär en större besparing men skulle samtidigt medföra att kommunens samarbete med Region Västerbotten, sjukstugan och ambulansen äventyras.

Nu vill kommunstyrelsen skjuta till pengar för att rädda Tjamstangården. Samtidigt innebär förslaget att en avdelning på Furugården läggs ned.

Tjamstanbackarna

– Ur ett helhetsperspektiv tycker vi att det är bättre att göra så, säger kommunalrådet Lennart Gustavsson (V).

Budgetförslaget innehåller också ett sparbeting på kultur- och fritidsnämnden, med inriktning att Tjamstanbackarna ska drivas utan tillskott av skattepengar. Däremot är målet att kulturskolan ska hållas avgiftsfri.

Det är en stram budget som kommer att kräva väldigt mycket av verksamheterna.

De planerade besparingarna inom barn- och utbildningsnämnden har Norran berättat om tidigare. Här skedde inga förändringar vid kommunstyrelsens sammanträde.

Motvillig investering

Investeringsbudgeten omfattar drygt 16 miljoner kronor. Den särklassigt största posten, 10 miljoner kronor, är ombyggnaden av reningsverket som kommunen tvingas göra för att leva upp till EU:s krav.

Årets budgetarbete skiljer sig en hel del från tidigare års. Den här gången har styrelser och nämnder fått en avskalad teknisk budgetram enligt ett prislappssystem. Sedan har budgetberedningen och kommunstyrelsen prioriterat vad som ska skjutas till.

– Det är en stram budget som kommer att kräva väldigt mycket av verksamheterna. Det är också en fortsättning på det arbete som tidigare inletts för att långsiktigt få en stabil ekonomi i en liten kommun, säger Lennart Gustavsson.

Lägre sjukfrånvaro

Samtidigt ser han en ljusglimt i de minskade sjuktalen med drygt två procentenheter som redovisades i årets första delårsrapport:

– Vi vet att en procent är en miljon kronor.

Sista ordet har kommunfullmäktige, som ska klubba budgeten den 24 juni.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa