Sveaskog får inte ha egna tillsynspersoner

Länsstyrelsen i Västerbotten avslår samtliga ansökningar från Sveaskog gällande tillsynspersoner för fiske i Byskeälven. Anledningen är att länsstyrelsen inte anser att det finns något behov av ytterligare tillsynspersoner.

12 juni 2019 18:30

Norran har tidigare vid flera tillfällen berättat om den konflikt som uppstått kring fisket i Byskeälven. Sedan i våras säljer både Sveaskog och Byskeälvens fiskevårdsområde fiskekort, men det råder delade meningar om Sveaskogs fiskekort är giltiga eller inte. Detta har i sin tur drabbat enskilda sportfiskare.

I våras avslogs Sveaskogs ansökan om utträde ur Byskeälvens fiskevårdsområde, ett beslut som överklagats och ännu inte prövats i förvaltningsrätten. Nu avslår länsstyrelsen även Sveaskogs ansökningar om att få egna tillsynspersoner i Byskeälven.

Totalt handlar det om ett 30-tal ansökningar och samtliga får avslag. Motiveringen är främst att det saknas behov av ytterligare tillsynspersoner, eftersom redan finns 24 personer som är förordade av Länsstyrelsen Västerbotten för att bedriva tillsyn över fisket i Västerbottensdelen av Byskeälven.

Det framgår också att styrelsen i Byskeälvens fiskevårdsområde i ett yttrande uppgett att de redan har full bemanning och att de även ifrågasätter lämpligheten hos samtliga personer som Sveaskog föreslagit som nya tillsynspersoner.

Sveaskog är i sitt yttrande kritisk till att fiskevårdsområdets styrelse inte närmare redogjort för de ”mycket allvarliga anklagelser” som de riktat mot de personer som Sveaskog ansökt om förordnanden för.

Det framgår också att dessa personer är hängivna sportfiskare, som är kritiska till hur nuvarande styrelse förvaltar fisket i Byskeälven, och att flera av dem tidigare varit tillsynspersoner, bland annat för Västerbottensdelen av Byskeälven.

Länsstyrelsen slår fast att den situation som råder i Byskeälven inte motiverar att det finns något behov av att förorda tillsynspersoner med Sveaskog som uppdragsgivare och att myndigheten endast får utfärda förordnanden om det finns ett behov.

– Vi beklagar beslutet och anser att vi borde få ha egna tillsynspersoner. Det är ingen trevlig ton vid älven i dag och det tror vi är viktigt för den fortsatta utvecklingen, säger Ola Söderdahl, marknadschef på Sveaskog.

Kommer ni att överklaga till Havs- och vattenmyndigheten?

– Det har vi inte tagit ställning till ännu.

Sedan början av juni har Sveaskog egna fiskevärdar på plats i Byskeby, något som de enligt Söderdahl tänker fortsätta med.

– Det handlar om 4–5 personer och det har fungerat bra. I övrigt har vi tagit flera initiativ för att lösa situationen, berättar Ola Söderdahl.

Har ni haft någon kontakt med Skellefteå kommun, som är beredd att gå in och medla om båda parter vill det?

– Det vill jag inte kommentera. Vi kommenterar ogärna våra initiativ och process för att få en lösning i media.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Christoffersson

Ämnen du kan följa