”Svårt att orientera sig i lokalen”

Räddningstjänsten i Skellefteå har konstaterat brister på Taj Mahals källarplan.

27 september 2018 17:19

Under det stora tillsynsbesöket i helgen var bland annat Daniel Haarala, enhetschef Brandskydd och farliga ämnen, där för räddningstjänstens räkning. Han berättar att de brukar vara med när de samordnade insatserna görs, några gånger per år.

– Vi fick höra att man kanske hade ändrat inredningen i lokalen och även inriktningen på verksamheten. Det här var ett bra tillfälle för oss att se över brandskyddet.

Brister konstaterades också i källaren. I sin tjänsteskrivelse uppger Daniel Haarala att draperierna, som sitter vid öppningarna till båsen längs långsidorna, är ett skäl.

– Det saknades även en vägledande markering.

”Detta medför att det är svårt att orientera sig i lokalen och till utrymningsvägen, om en situation skulle uppstå då lokalen behöver utrymmas”, anges i tjänsteskrivelsen.

Restaurangens ägare deltog under inspektionen och bristerna kunde påtalas direkt.

Vad händer om de inte åtgärdas?

– Normalt ska man ha sagt ”vi såg tjänsteskrivelsen, håller med om bristerna och har åtgärdat dem” inom två veckor. Om inget händer så skriver vi ett föreläggande med en viss åtgärdstid.

Om föreläggandet inte får någon effekt kan det resultera i ett vite.

– Eller så kan vi göra åtgärden på deras bekostnad. Det är en möjlighet som i princip aldrig används, men den finns med i lagstiftningen, berättar Daniel Haarala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Nilsson

Ämnen du kan följa