Större hot i år – granbarkborrarna angriper levande skog

I flera fällor i mellersta Norrland har Skogsstyrelsens fångat granbarkborrar som ligger på rekordnivåer. Det visar de första rapporterna sedan skadeinsekten nu börjat svärma i Sverige.

1 juni 2017 21:00

Den insekt som skogsägare kanske fruktar mest har börjat svärma i södra Sverige och längs med Norrlandskusten, visar fångsterna i dom fällor som Skogsstyrelsen har över hela landet.

Men det som oroar mest är mängden barkborrar som fångats i fällor i två områden i mellersta Norrland. Är det mer än 10 000 barkborrar i en fälla per säsong bedöms risken som stor för angrepp på granskog. I till exempel fällorna som finns i Norra Furuberg, en mil väster om Hassela, togs drygt 11 000 barkborrar per fälla bara under förra veckan. Aldrig tidigare har så många fångats längs med norrlandskusten.

– Det tyder på att stammen är hög och att det är stor fara för angrepp på stående skog, säger Nils Frank, skogskonsulent i Hudiksvall, i ett pressmeddelande.

Skogsägare och skogsbruket bör hålla koll på om skogen blir angripen, se om det finns kraftig kådning med små ingångshål på stammar där granbarkborren kan ha tagit sig in. Nedanför trädet kan det också finnas ett mörkt gnagmjöl, som ett grovkornigt kaffepulver. Detta är spår efter skadeinsekten. Skogsägaren måste också ta reda på färska vindfällen och avverka angripen skog så snart som möjligt för att minska riskerna att granbarkborren breder ut sig.

– Nu när vindfällena från stormarna 2013 inte är färska längre ökar dessutom risken att barkborrarna går på levande träd, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Anders Thelin/PT

Granbarkborre

Granbarkborren är en cirka 4 mm lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.

Varje hona gnager en rak, cirka 10 cm lång modergång som följer granens fiberriktning. Äggen läggs i gångens sidor. Larverna äter sig vinkelrätt ut från modergången och förpuppar sig efter 5-6 veckor. Efter ungefär en vecka som puppa kläcks de nya baggarna. 8-10 veckor efter svärmningen kan den nya generationen lämna granen och antingen angripa nya granar eller gräva ner sig i marken för att övervintra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa