Stora skillnader i kommunalskatt beroende på var du bor

En löntagare som bor i Malå eller Norsjö kan få betala drygt 15 000 kronor mer i kommunalskatt än en som bor i någon av Stockholms lågskattekommuner.

19 mars 2019 07:00

Häromdagen gjorde SVT en granskning som visar att den samlade kommunalskatten till kommuner och landsting har höjts i 270 av landets 290 kommuner de senaste tio åren.

Överlag är skatterna högre i Norrlands inland, där det är färre invånare som ska bidra och kostnaden för samhällsservicen ofta är högre.

Lägst skatt, 29,18 procent om man slår ihop skatten till kommun och landsting, har de som bor i Österåker i Stockholms län.

Högst i Dorotea

I den andra ändan av skalan återfinns Dorotea, med en kommunalskatt på 35,15 procent. Malå och Norsjö kommuner finns också på topp tio-listan med 34,7 procent.

Det innebär att den som bor i Malå eller Norsjö och tjänar 25 000 kronor i månaden kan få betala drygt 15 000 kronor mer per år i kommunalskatt än den som bor i Österåker.

– Det är inte rimligt. Det borde vara mer jämbördigt, säger Mikael Lindfors (S), kommunalråd i Norsjö.

Samtidigt finns det ett utjämningssystem som ska ge alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. En del i systemet – kostnadsutjämningen – har nyligen setts över och där föreslår utredarna mer pengar till glesbygdskommunerna.

”Borde avskaffas”

Frågan är om det räcker. En som har argumenterat för att kommunalskatten i dess nuvarande form borde avskaffas och att staten ska ta ett större ansvar för beskattningen är förre statsministern Göran Persson.

– Kommunalskatten är orättvis. Ju sämre service en kommun har desto högre är skatten, sa han till Aftonbladet vid ett seminarium i somras.

Det är inte rimligt. Det borde vara mer jämbördigt.

Men att gå så långt som att avskaffa kommunalskatten är inget som Mikael Lindfors förordar. Då rubbas det kommunala självstyret:

– Däremot kan man vända på frågan: är utjämningssystemet så konstruerat att det tar höjd för alla skillnader? Jag tror att det är svaret, det ska vara likvärdigt var i landet man än bor.

Skilda världar

Malås kommunalråd Lennart Gustavsson (V) vill se en rejäl översyn av skattesystemet. Han tycker att kommunalskatten är orättvis, eftersom den är rak och inte progressiv.

Ändå tror inte heller han att ett slopande av kommunalskatten är en framkomlig väg att gå. Åtminstone inte just nu.

– Men vi måste klara av att ta diskussionen. I Sverige har vi valt att lägga ansvaret för välfärden på den kommunala nivån. När vi talar om rättvisa och likvärdighet måste vi göra det utifrån att Sverige ser väldigt olika ut i geografi och demografi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa