Statistik: Så många svenskar har dött av kyla

Närmare 700 personer har dött på grund av ”exponering för extrem naturlig köld” under 2000-talet.

27 februari 2017 09:36

Det är nyhetsbyrån Siren som sammanställt dödsorsaksstatistik från Socialstyrelsen.

Per län är det relativt få som dör av kyla varje år; den nyaste statistiken, från 2015, toppades Stockholm län och Kalmar län listan med fyra dödsfall vardera. Totalt avled 32 personer till följd av "exponering för extrem naturlig köld" under det året.

– I regel handlar det om hypotermi, det vill säga kraftig nedkylning, säger Jesper Hörnblad, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Den totala siffran för åren 2000-2015 är 697 dödsfall. Högsta antalet avlidna på 2000-talet noterades 2003, med totalt 63 dödsfall i landet.

För Västerbotten var 2001 året med högsta siffran; fyra dödsfall. För Norrbotten var året därpå, 2002, värst med sina fem dödsfall.

Men om det är hemlöshet, sjukdom, alkohol eller andra orsaker som ligger bakom att personer avlidit av köld framgår inte av statistiken.

– Vi kan inte alltid se den bakomliggande orsaken eftersom vi inte alltid kan ta del av läkarintygen, och en del läkare gör olika bedömningar. Om en äldre person exempelvis ramlar och skadar sig, och sedan fryser ihjäl, så anger endel läkare fallet som dödsorsak, medan andra anger kylan, säger Jesper Hörnblad till Norran.

Klart är dock att äldre är överrepresenterade bland de avlidna. Under 2015 var 14 av de 32 avlidna 85 år eller äldre. Yngst var en person i åldern 35-39, därpå en person i åldern 40-44. Resterande var 50 år eller äldre.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thea Holmqvist

Ämnen du kan följa