Stängda kontor slår mot glesbygden

Vad ska hända med de små kontoren i inlandet? Frågan väcker oro, efter beskedet att Arbetsförmedlingen lägger ned över hälften av sina lokalkontor. Malå och Norsjö är två av orterna som riskerar att drabbas.

5 mars 2019 18:00

På måndagen kom beskedet att Arbetsförmedlingen stänger omkring 130 av de totalt 242 lokala kontoren runt om i landet.

Beslutet är en följd av M- och KD-budgeten som klubbades igenom före jul. Men även regeringens överenskommelse med C och L, det så kallade januariavtalet, påverkar Arbetsförmedlingens framtid.

Exakt vilka kontor som kommer att läggas ned blir inte klart förrän i slutet av mars.

– Nästa steg blir att tillsammans med facket göra ytterligare analyser och förhandla kring hur kontorsnätet ska se ut, säger Anders Eriksson, sektionschef vid Arbetsförmedlingen i Skellefteå/Norsjö och tillförordnad sektionschef för Södra Lappland.

Hur är stämningen hos er i dag?

– Det är mycket förändringar, mycket osäkerhet och all ovisshet skapar förstås oro. Det finns en oro bland personalen, till största delen handlar den om hur man ska kunna ge kunderna bra service.

Även om detaljerna inte är klara talar mycket för att det återigen blir landsbygden som drabbas hårdast när staten drar ned.

Det är mycket förändringar, mycket osäkerhet och all ovisshet skapar förstås oro.

I ett pressmeddelande skriver Arbetsförmedlingen att det till största delen handlar om små kontor i glesbygdsområden. Dessutom kommer mellanstora kontor att beröras, de som ligger nära andra kontor som är lokaliserade vid en knutpunkt.

Två orter som ligger i farozonen är Malå och Norsjö. Där har Arbetsförmedlingen redan genomfört förändringar som innebär att mycket av de personliga mötena sker på bokade tider med personal som kommer från Skellefteå.

Viktig närvaro

En som ser risker med ytterligare neddragningar är Ulrika Bergstedt. Som verksamhetsansvarig på Galejan i Malå har hon jobbat nära Arbetsförmedlingen och sett fördelarna med att myndigheten finns på plats.

– Det blir krångligare för individerna och för oss om de försvinner. Vi har också en farhåga att folk hamnar mellan stolarna, säger hon.

Kommunalrådet Lennart Gustavsson (V) lovordar också det nära samarbetet. Inte minst har det gjort att många nyanlända i Malå snabbt har kommit ut i jobb.

Han är kritisk till att staten åter lämnar de små kommunerna, trots att ministrar av olika färg har sagt att det måste finnas en statlig närvaro ute i landet.

Nya lösningar

Norsjös kommunalråd Mikael Lindfors säger att en nedläggning skulle slå mot arbetssökande som inte bemästrar den digitala tekniken och befarar att mer kommer att spilla över på kommunerna.

– Sedan blir det intressant att se vad det blir för andra lösningar när Arbetsförmedlingen görs om. Jobbcoacherna gick ju inte bra, det blev mycket firmor som skodde sig på systemet, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa