Skolan: Stort sparpaket klubbat i Malå

På tisdagen klubbade barn- och utbildningsnämnden i Malå ett sparpaket på 4,8 miljoner kronor för det andra halvåret i år – eller 9,6 miljoner på helårsbasis. Beslutet följdes av informationsmöten där det ställdes oroliga frågor från föräldrar.

2 april 2019 21:45

Som Norran berättade i förra veckan måste barn- och utbildningsnämnden i Malå gå igenom ett stålbad för att få budgeten i balans.

Sparförslaget behandlades i nämnden på tisdagen och på aftonen och kvällen var det informationsmöten för både personal och vårdnadshavare på Forum.

Barn- och utbildningschef Marie Blomberg redogjorde för det beslut som nämnden tagit. Hon berättade att paketet innehåller 17 punkter som ska genomföras så snabbt som möjligt.

Arbetsbelastning

Det handlar bland annat om en 20-procentig personalminskning på förskolorna, indragna stödinsatser på grundskolan, sänkta inackorderingstillägg för gymnasieeleverna och att lärcentrum läggs i träda.

– Hur påverkar det här elevernas kunskapsnivå och arbetsbelastningen för pedagogerna? var en fråga från åhörarna.

– Det är självklart en utmaning. Men barn- och utbildningsavdelningen har sänkt sina sjuktal och vi måste titta på hur vi kan göra det här så bra som möjligt, svarade Marie Blomberg.

Det här är inga lätta beslut, det påverkar alla i skolan. Men vi måste samla kraft, ta besluten och göra det bästa av det.

Ett beslut som väckte frågor var beskedet att de elever som börjar gymnasiet ska hänvisas till Skellefteå, som har de billigaste utbildningarna.

Gymnasievalet

Är dörren stängd för till exempel Lycksele och hur går det ihop med det ansträngda bostadsläget i Skellefteå, var några av funderingarna.

Här hade Marie Blomberg inget givet svar i dagsläget. Allt hänger på hur ett eventuellt avtal med Skellefteå kommun kommer att se ut:

– Det är svårt att svara på just nu. Protokollet har nyss justerats och bläcket har precis torkat.

Det höjdes även röster för att ett så här stort beslut borde tas högre upp i den politiska hierarkin. Men det var ingenting som de närvarande kommunstyrelsepolitikerna nappade på.

Stannar i nämnden

– Nej, det här är ett skarpt beslut som barn- och utbildningsnämnden har tagit, sa Arne Hellsten (ML), som liksom de andra politikerna betonade att kommunen inte har något annat val än att kapa kostnaderna.

Det gjorde även barn- och utbildningsnämndens ordförande Charlotte Hultdin (S):

– Det här är inga lätta beslut, det påverkar alla i skolan. Men vi måste samla kraft, ta besluten och göra det bästa av det, sa hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa