Skapande förskola med cirkus

Sex gånger har alla förskolor i Lövånger med omnejd utövat cirkuskonster med trapetser, styltor och volter under ledning av cirkusartisten Marina Georgescu. Finalen bjöd på föreställning för föräldrarna.

22 mars 2019 14:05

Lövångers förskoleområde har fått pengar från Kulturrådet i något som kallas skapande skolor. De valde att satsa på cirkus som en kroppslig uttrycksform där inte det verbala språket står i centrum. Särskilt med tanke på att många av barnen inte har samma modersmål.

– Vi känner att det har gett en lust att röra på sig och att det har skapat en gemenskap även bland barn som har olika språk, säger förskolläraren Annika Forsgren.

Jonglerade

Vallens och Jollens förskola var först ut med att visa vad de lärt sig under projektet. Barnen satt på mattor på golvet och föräldrarna bänkade sig på stolar som var utställda. Cirkusartisten Marina Georgescu inledde med show där hon jonglerade med olika saker. Sedan var det dags för barnen att visa att de lärt sig olika volter och att bilda bokstäver med kroppen.

– Vi har tränat på att hjula och så har vi hängt i gardiner, summerar sexåriga Linnea Larsson på Jollens förskola innan hon ansluter till kompisarna som får varsin hund som är gjord av en ballong av cirkusartisten Marina.

”Vi har tränat på att hjula och så har vi hängt i gardiner.”

Kulturrådets skapande skola

Bidraget gör att konst och kultur integreras i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer på lång sikt. Det bidrar också till att barn i större utsträckning får ta del av och delta i professionell kulturverksamhet och får större möjligheter till eget skapande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Dhyr

Ämnen du kan följa