Rektor vid skola får svidande kritik: ”Brustit i sin skyldighet”

En elev med behov av särskilt stöd vid en skola i Norrans spridningsområde har fått allt högre frånvaro och har svårt att få skolgången att fungera. Nu får skolan och dess rektor svidande kritik av Skolinspektionen.

29 augusti 2019 13:31

Under våren fick Skolinspektionen en anmälan från föräldrarna till en elev som gick i sjunde klass. Eleven har särskilda behov och behöver stöd i samband med sin skolgång.

Föräldrarna anser att eleven inte får det stöd hen behöver för att nå kunskapsmålen, att skolan inte har förståelse för elevens problematik och inte kan möta svårigheterna på ett lämpligt sätt.

Skolans svar

Skolan har svarat till Skolinspektionen att de haft kännedom om elevens stödbehov och haft ett åtgärdsprogram sedan hen började skolan. Vid byten mellan olika stadier uppger skolan att överlämningar har gjorts och att eleven i perioder har fått anpassad studiegång för att orka med skolgången.

Elevens höga frånvaro förklarar skolan med att det varit giltig frånvaro och att den delvis kan förklaras med att lektionstillfällen som har anpassats bort registrerats som frånvaro.

Ger bakläxa

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att den pedagogiska utredningen kring elevens situation, som gjordes i årskurs fem, inte räcker till.

Inspektionen anser att det i början av årskurs 7 fanns behov av en ny eller kompletterande utredning kring elevens behov av särskilt stöd. ”Det eftersom högstadiet innebär en ny skolmiljö och nya utmaningar för en elev med X:s svårigheter”.

Skolinspektionen anser också att skolans rektor har "brustit i sin skyldighet att utreda X:s behov av särskilt stöd” och att skolan skyndsamt måste genomföra en utredning.

Inspektionen menar också att elevens åtgärdsprogram är bristfälligt och att ett nytt åtgärdsprogram måste upprättas.

Tidsfrist

När det kommer till elevens höga frånvaro så anser Skolinspektionen att kommunen har brustit i sitt arbete att tillgodose elevens rätt till utbildning. Detta eftersom att rektorn inte har utrett orsakerna till elevens frånvaro.

Inspektionen ålägger kommunen att åtgärda bristerna senast den 28 oktober.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Ala

Ämnen du kan följa