Personalen i behov av stöd efter incidenten

Grund- och förskolechef Pelle Eklund berättar att personalen vid förskolan fått hjälp av företagshälsovården efter incidenten i Umeå med den upprörda föräldern. ”Det har även upprättats nya rutiner kring hämtning och lämning med vårdnadshavaren i fråga”, säger han till Västerbottens-Kuriren.

29 augusti 2019 20:57

Han betonar att insatserna för att stötta personalen skett mycket skyndsamt. Redan samma dag de utsattes för hot av de upprörde föräldern fick de kontakt med företagshälsovården.

Polis fick avhysa upprörd förälder på förskola i Umeå

Har någon blivit sjukskriven efter det här?

– Det vill jag inte gå in på, men personalens situation hanteras utifrån gängse rutiner och det har fungerat bra, säger Pelle Eklund.

Har det gjorts någon polisanmälan på grund av hoten?

– Inte vad jag känner till. Polisen var ju på plats och skaffade sig en bild av situationen, men om det leder till någon anmälan till polis eller socialtjänst vet jag inte.

Han kallar dramat med föräldern en olycklig och tråkig incident, men känner inte till att personal och den upprörde vårdnadshavare ska ha haft svårt att komma överens tidigare.

– Rektorn har gjort ett bra jobb med att hantera den här saken ur tre perspektiv, så att barnets, vårdnadshavares och personalens behov mötts upp, säger Pelle Eklund.

Nya rutiner för hur vårdnadshavarens barn hämtas och lämnas har upprättats efter förra veckans bråk. Detaljerna i dessa vill grund- och förskolechefen inte precisera.

– Det är något mellan vårdnadshavare och personal. Det viktiga i det här är att säkra barnets fortsatta rätt till sin förskoleplats, säger Pelle Eklund.

Niclas Holmlund/Västerbottens-Kuriren

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa