Pensionärer lär sig digital teknik

Under våren har Skellefteå kommun deltagit i det internationella EU-projektet Place-EE där skolungdomar möter pensionärer och lär dem hur de kan använda smartphones, läsplattor och appar på ett sätt som förbättrar de äldres dagliga liv. Projektet har varit mycket lyckat och nu tittar kommunen på olika alternativ för att driva projektet vidare i egen regi.

24 juni 2019 12:39

– Det handlar om att göra de äldre mer delaktiga i samhällslivet genom att ge dem kunskap om hur de använder digital teknik som Facetime, där de kan hålla kontakt med barn och vänner på distans, visa dem hur man hittar nyhetsmedier, använder swish och andra typer av appar som kan öka känslan av delaktighet, skriver Julian Cullinan, projektledare på Skellefteå kommun, i ett pressmeddelande.

Unga lär äldre Skype, svajp och swish

Place EE är ett internationellt, EU-finansierat projekt med syfte att förbättra det dagliga livet för äldre i glesbygd genom digital teknik. Skellefteå kommun är en av projektets fyra deltagare vid sidan av Island, Nordirland och Irland. Projektet omfattar också kunskapsöverföring över generationsgränserna då det är unga elever som möter och lär de äldre att hantera läsplattor, mobiler, VR-teknik och appar. Under våren har det anordnats ett flertal workshops i Skellefteå där högstadieelever från Kanalskolan i Skellefteå mött och utbildat pensionärer.

– Jag har lärt mig en hel del. Det finns ju hur mycket som helst i de här telefonerna. Jag ångrar inte ett dugg att jag deltagit i det här, säger Eskil Holmberg till Sveriges Radio Västerbotten.

– Det har varit jättekul. Vi har lärt oss mycket av dem och de av oss, säger Liam Säll, en av de deltagande högstadieeleverna, till SR Västerbotten.

Projektet har varit framgångsrikt i Skellefteå och just nu undersöks möjligheterna att driva projektet vidare av kommunen själv.

– Delaktighet är en mycket viktig fråga som engagerar många äldre. De vill lära sig och ta del av den digitala tekniken. Då måste de också få förutsättningarna. Vi tittar just nu på hur vi ska ta projektet vidare, säger Julian Cullinan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Öhman

Ämnen du kan följa