Nu har Internationella Engelska skolan invigts i Skellefteå

På onsdagen slogs portarna upp för friskolan Internationella Engelska skolan i lokalerna som tidigare inrymde Brännanskolan. ”Det har varit oerhört spännande inför skolstarten”, säger rektorn på skolan, Frederik Granström.

21 augusti 2019 18:00

Nu är Internationella Engelska skolan (IES) i Skellefteå invigd. Drygt 230 elever kommer att gå på skolan under det första läsåret, sedan är tanken att elevantalet ska öka för varje år.

– Då skolan är fullt utbyggd är tanken att vi ska ta in drygt 600 elever. För i år finns fortfarande några platser kvar i vissa årskurser, medan det är kö i andra årskurser. Vi har ett kösystem där det är ”först till kvarn” som gäller, berättar Frederik Granström.

Det blir sammanlagt tio klasser från förskoleklass till årskurs åtta. Det är en klass per varje årskurs, förutom i årskurs sju där det blir två klasser.

– Det blir ingen klass nio det första året. Det vanligaste när vi öppnar en ny skola är att bara ha upp till årskurs åtta, eftersom niondeklassarna har så mycket inför gymnasieval och liknande, säger Frederik Granström.

Lärare från anglosaxiska länder

Eleverna som nu har börjat på IES kommer från hela Skellefteå kommun, många kommer från skolor runt omkring centrala Skellefteå, men det kommer även elever från exempelvis Skelleftehamn, Jörn och Boliden.

– Det känns spännande och roligt med elever från olika bakgrunder, uttrycker rektorn.

Skolan har anställt 21 undervisande lärare och 13 personer som jobbar med övriga arbetsuppgifter, såsom skolhälsovård och administrativt arbete. Hälften av lärarna har rekryterats från Skellefteå med omnejd, och den andra halvan från engelskspråkiga länder, såsom Kanada, USA, England och Australien. Bland de anställda lärarna är det en högre andel kvinnor än män.

– Jag har valt att kolla på kompetensen istället för om det är en man eller kvinna och då har det blivit så, menar Frederik Granström.

I varje klass från förskoleklass upp till trean kommer det vara cirka 28 elever per klass. I årskurs fyra och uppåt kommer det vara mellan 30–32 elever. När skolan är fullt utbyggd kommer den att rymma 20 klasser.

”Tre Maja, två Maya och en Aya intar klass fyra”

På onsdagen strömmade nyfikna elever och föräldrar till skolgården då rektor Frederik Granström hälsade alla välkomna och tal hölls på både svenska och engelska. Sedan planterades ett äppelträd på skolgården som en öppningsceremoni. Efter det var det dags för eleverna att gå in i skolan för allra första gången.

– Det känns jättepirrigt och jätteroligt. Jag valde den här skolan för att jag gillar engelska. Tidigare har jag gått på Tuböleskolan och jag har med mig en kompis därifrån som kommer gå i samma klass, säger Maya Berggren, som nu har börjat i fjärde klass.

Även hennes föräldrar Tobias Berggren och Katarina Marklund är förväntansfulla inför den nya skolan.

– Det känns jättebra att den här skolan satsar på trygghet och studiero. Personalen här verkar väldigt bra och lyhörda, säger Katarina Marklund.

Hennes kompis Maya Hellgren har redan hunnit inviga skolan, genom att hon gått på fritids där under två veckor nu.

– Det har gått jättebra. Disciplinen och att barnen blir tvåspråkiga var det som lockade till att välja den här skolan, berättar hennes mamma Yvonne Hellgren.

I årets klass fyra kommer det att gå fem elever som heter Maja och en elev som heter Aya.

– Det kan bli det största problemet, säger specialläraren Ingela Söderström och skrattar.

”Tvekade inte en sekund”

Frederik Granström har tidigare arbetat på Internationella Engelska skolan i Jönköping och var med då de öppnade IES i Hässelby Strand, i Stockholm. Han känner till Skellefteå sedan tidigare då hans fru kommer härifrån och då han fick frågan om att bli rektor på skolan så tvekade han inte en sekund.

– Jag har alltid tyckt mycket om Skellefteå och trivts väldigt bra här. Vi har varit här mycket och besökt min frus familj och vi har många vänner här, berättar han.

Inför skolstarten har det varit en intensiv period för rektorn som har jobbat heltid i Skellefteå sedan i februari.

– Det har varit många möten och informationsträffar och sedan ett stort jobb med att rekrytera personal, säger han.

”En helt fantastisk lokal”

Internationella Engelska skolan har flyttat in i Brännanskolans gamla lokaler. Skolan och skolgården har byggts om och renoverats en hel del sedan dess. Det största arbetet har handlat om att bygga ett nytt skolkök och en ny matsal.

– Det är en helt fantastisk lokal, tycker rektorn.

Den gamla skolmatsalen har rivits och man har byggt en ny på den plats som biblioteket tidigare låg. Här kommer maten att tillagas på plats.

– Det är viktigt för oss att kunna servera näringsrik och hälsosam mat och det finns alltid ett vegetariskt alternativ. Varje morgon serveras frukost till alla som vill på skolan, så att man får en bra start på dagen, säger Frederik Granström.

”Det känns jättebra att den här skolan satsar på trygghet och studiero. Personalen här verkar väldigt bra och lyhörda.”

Två tredjedelar av ombyggnationerna är klara. Ombyggnaden av den sista tredjedelen kommer bli i de lokaler som förskoleklass upp till trean ska hålla till i och den kommer att påbörjas i juli nästa år.

Skolan har byggt en ny entré med reception intill aulan, som kommer bli skolans enda ingång. Varje morgon kommer rektorn att stå vid entrén och hälsa eleverna välkomna.

– Vi vill ha koll på att inga obehöriga kommer in. Skolan ska vara en trygg miljö, säger Frederik Granström.

Eleverna får inte lämna skolgården under skoldagen, och ingen får besöka skolan utan att först anmäla sig i receptionen och få en gästbricka.

”Tough love” och ”Ramar och kramar”

Det som utmärker IES är att i genomsnitt hälften av all undervisning sker på engelska.

– Skolan satsar mycket på ordning och struktur för att skapa trygghet och studiero bland lärare och elever. Det gör vi bland annat genom att ha tydliga regler och förväntningar på eleverna om vad och när de ska ha uppnått ett specifikt studieresultat. Det är ”Tough love” och ”Ramar och kramar”, som vi kallar det, berättar rektorn.

”Det känns jättepirrigt och jätteroligt. Jag valde den här skolan för att jag gillar engelska.”

Skolan har höga akademiska förväntningar och ambitioner.

– Vi är övertygade om att alla barn kan lyckas oavsett social bakgrund. Vi stöttar varje elev så att han eller hon kan nå sin fulla potential.

Det är inte tillåtet att ha på sig mobiltelefon under hela skoldagen. Elevernas mobiltelefoner låses in i ett skåp på morgonen och återfås då skoldagen är slut.

Det är inte tillåtet att ha huvudbonad förutom av religiösa skäl och man får inte äta godis under skoldagen. Lärarna ska tilltalas med titel Mr, Mrs - och efternamn, det är några av de regler som gäller på skolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Öhman

Ämnen du kan följa